Die poging, méér as die daad, kan onsVerdoem.


die-poging-méér-as-die-daad-kan-onsverdoem
william shakespearediepogingméérasdiedaadkanonsverdoemdie pogingméér asas diedie daadkan onsverdoemméér as dieas die daadméér as die daad

Wyses is 'n dapper poging om die heelal onder modder te begrawe. -E.M. Forster
wyses-is-'n-dapper-poging-om-die-heelal-onder-modder-te-begrawe
Daar is geen wonderliker daad van individuele vryheid as om te sit en die wêreld uit te dink voor 'n tikmasjien nie. -Gabriel Garcia Márquez
daar-is-geen-wonderliker-daad-van-individuele-vryheid-as-om-te-sit-die-wêreld-uit-te-dink-voor-'n-tikmasjien-nie
Om 'n pen op papier te plaas, steek meer vure aan die brand as wat vuurhoutjies ooit kan doen. -Malcolm Forbes
om-'n-pen-op-papier-te-plaas-steek-meer-vure-aan-die-brand-as-wat-vuurhoutjies-ooit-kan-doen