Die plek is geruïneer. Ek het vandag gehoor dat Afrikaans in die hoofstraat gepraat word...in die openbaar!


die-plek-is-geruïneer-ek-het-vandag-gehoor-dat-afrikaans-in-die-hoofstraat-gepraat-wordin-die-openbaar
f. horace rosedieplekisgeruïneerekhetvandaggehoordatafrikaansindiehoofstraatgepraatwordinopenbaardie plekplek isis geruïneerek hethet vandagvandag gehoordat afrikaansafrikaans inin diedie hoofstraathoofstraat gepraatgepraat wordinwordin diedie openbaardie plek isplek is geruïneerek het vandaghet vandag gehoorvandag gehoor datgehoor dat afrikaansdat afrikaans inafrikaans in diein die hoofstraatdie hoofstraat gepraathoofstraat gepraat wordingepraat wordin diewordin die openbaardie plek is geruïneerek het vandag gehoorhet vandag gehoor datvandag gehoor dat afrikaansgehoor dat afrikaans indat afrikaans in dieafrikaans in die hoofstraatin die hoofstraat gepraatdie hoofstraat gepraat wordinhoofstraat gepraat wordin diegepraat wordin die openbaarek het vandag gehoor dathet vandag gehoor dat afrikaansvandag gehoor dat afrikaans ingehoor dat afrikaans in diedat afrikaans in die hoofstraatafrikaans in die hoofstraat gepraatin die hoofstraat gepraat wordindie hoofstraat gepraat wordin diehoofstraat gepraat wordin die openbaar

Daar is net een ding erger as om van gepraat te word - en dit is om nie van gepraat te word nie. -Oscar Wilde
daar-is-net-een-ding-erger-as-om-van-gepraat-te-word-dit-is-om-nie-van-gepraat-te-word-nie
Ons het nou genoeg gepraat. Dit het nou tyd geword dat die skrywer net doodeenvoudig voortgaan met sy werk. -André P. Brink
ons-het-nou-genoeg-gepraat-dit-het-nou-tyd-geword-dat-die-skrywer-net-doodeenvoudig-voortgaan-met-sy-werk
...in hierdie afrekening van Afrika en Afrikaner met mekaar, wat gaan van Afrikaans word? Sal Afrikaans die Afrikanerryk oorleef? -Jakes Gerwel
in-hierdie-afrekening-van-afrika-afrikaner-met-mekaar-wat-gaan-van-afrikaans-word-sal-afrikaans-die-afrikanerryk-oorleef
Afrikaans word aangekla as vasgekeerde boelietaal; laat ons nou skryf om Afrikaans alles te laat uitsê, oopsing, volledig van terroris tot vryheidsvegter. -Jan Rabie
afrikaans-word-aangekla-as-vasgekeerde-boelietaal-laat-ons-nou-skryf-om-afrikaans-alles-te-laat-uitsê-oopsing-volledig-van-terroris-tot
Ons bevind dat in die veld van openbare opvoeding die leer van
ons-bevind-dat-in-die-veld-van-openbare-opvoeding-die-leer-van-afsonderlik-maar-gelyk-geen-plek-het-nie-afsonderlike-onderwysfasiliteite-is-inherent
Die boompie wat vandag geplant en met my bloed benat word, sal groei en groot word, en heerlike vrugte vir ons volk dra. -Jopie Fourie
die-boompie-wat-vandag-geplant-met-my-bloed-benat-word-sal-groei-groot-word-heerlike-vrugte-vir-ons-volk-dra