Die oorwinnaar het steeds die gereg aan sy kant.


die-oorwinnaar-het-steeds-die-gereg-aan-sy-kant
voltairedieoorwinnaarhetsteedsdiegeregaansykantdie oorwinnaaroorwinnaar hethet steedssteeds diedie gereggereg aanaan sysy kantdie oorwinnaar hetoorwinnaar het steedshet steeds diesteeds die geregdie gereg aangereg aan syaan sy kantdie oorwinnaar het steedsoorwinnaar het steeds diehet steeds die geregsteeds die gereg aandie gereg aan sygereg aan sy kantdie oorwinnaar het steeds dieoorwinnaar het steeds die gereghet steeds die gereg aansteeds die gereg aan sydie gereg aan sy kant

Dit is dikwels makliker om briesend te word oor 'n onreg wat aan die ander kant van die wêreld gebeur het as oor verdrukking en diskriminasie 'n halwe blok van die huis. -Carl T. Rowan
dit-is-dikwels-makliker-om-briesend-te-word-oor-'n-onreg-wat-aan-die-ander-kant-van-die-wêreld-gebeur-het-as-oor-verdrukking-diskriminasie-'n-halwe
Die winde en golwe is altyd aan die kant van die mees bekwame navigators. -Edward Gibbon
die-winde-golwe-is-altyd-aan-die-kant-van-die-mees-bekwame-navigators
In ons dae kan 'n ekonomiese stryd die oorwinnaar verryk; 'n militêre stryd ruïneer hom vir 'n lang tyd. -Gustav le Bon
in-ons-dae-kan-'n-ekonomiese-stryd-die-oorwinnaar-verryk-'n-militêre-stryd-ruïneer-hom-vir-'n-lang-tyd
Maak staat op die raad van die man wat twyfel of dit reg is: die man wat nie twyfel nie het die saak maar van een kant af beskou. -C.J. Langenhoven
maak-staat-op-die-raad-van-die-man-wat-twyfel-of-dit-reg-is-die-man-wat-nie-twyfel-nie-het-die-saak-maar-van-een-kant-af-beskou