Die myne is ons volk se grootste vyand...Vandat hulle geopen is, het


die-myne-is-ons-volk-se-grootste-vyandvandat-hulle-geopen-is-het-yes-no-in-die-land-gekom-vandat-yes-no-in-die-land-gekom-het-het-ons-al-die
jochem van bruggendiemyneisonsvolksegrootstevyandvandathullegeopenishetyesnoindielandgekomvandatgekomhetalsondeduisendejongafrikanerslewevandagverrinneweerdie mynemyne isis onsons volkvolk sese grootstegrootste vyandvandatvyandvandat hullehulle geopengeopen isin diedie landen vandatin diedie landgekom hethet onsons alal diedie sondeduisende jongjong afrikanersafrikaners sese lewelewe isis vandagvandag verrinneweerdie myne ismyne is onsis ons volkons volk sevolk se grootstese grootste vyandvandatgrootste vyandvandat hullevyandvandat hulle geopenhulle geopen isin die landdie land gekomin die landdie land gekomland gekom hethet ons alons al dieal die sondeduisende jong afrikanersjong afrikaners seafrikaners se lewese lewe islewe is vandagis vandag verrinneweer

Hier is my burgers wat hul land en hul volk getrou gebly het tot die einde. Vandag is hulle wese en as sodanig gee ek hulle aan u oor.Ons het 'n afstootlike eksklusiwiteit vertroetel wat in apartheid sy hoogtepunt bereik het. Hoewel daar Dankie, ou Master, vir die twee kinders wat hiernatoe gekom het.Wij schikken ons en dragen ons lot maar die dag der wrake komt.God is rechtvaardig en het ons oordeel der geschiedenis gewis. Het groote magtige Engeland dat door ons niets winnen kan, gunt ons het vrije zonnelicht des hemels niet.Afrikaners is hier nie weg te wens nie, en hoe meer daar taalmatig oor hulle gerol word, hoe stywer gaan hul rug word. Die korrekte benadering is tog sekerlik dat hulle ingenooi word om hul kundigheid tot die beskikking te stel van ons demokrasie, ook ter wille van die land se kommersiële opbou.Eers die dood sê dikwels aan ons hoe dierbaar iemand se lewe vir ons was. Wat ons versuim het, lees ons te dikwels op grafstene.