Die misbruik van grootheid is wanner dit berou afskei van mag.


die-misbruik-van-grootheid-is-wanner-dit-berou-afskei-van-mag
william shakespearediemisbruikvangrootheidiswannerditberouafskeimagdie misbruikmisbruik vanvan grootheidgrootheid isis wannerwanner ditdit berouberou afskeiafskei vanvan magdie misbruik vanmisbruik van grootheidvan grootheid isgrootheid is wanneris wanner ditwanner dit beroudit berou afskeiberou afskei vanafskei van magdie misbruik van grootheidmisbruik van grootheid isvan grootheid is wannergrootheid is wanner ditis wanner dit berouwanner dit berou afskeidit berou afskei vanberou afskei van magdie misbruik van grootheid ismisbruik van grootheid is wannervan grootheid is wanner ditgrootheid is wanner dit berouis wanner dit berou afskeiwanner dit berou afskei vandit berou afskei van mag

Gelykheid mag miskien 'n reg wees, maar geen mag op aarde kan dit verander in 'n feit nie. -Honoré de Balzac
gelykheid-mag-miskien-'n-reg-wees-maar-geen-mag-op-aarde-kan-dit-verander-in-'n-feit-nie
Vakbonde gebruik selde, indien ooit, die mag wat hulle het om beter werk te verseker; byna altyd wend hulle 'n groot deel van hul mag aan om swak werk te beveilig. -H.L. Mencken
vakbonde-gebruik-selde-indien-ooit-die-mag-wat-hulle-het-om-beter-werk-te-verseker-byna-altyd-wend-hulle-'n-groot-deel-van-hul-mag-aan-om-swak-werk-te
Skinder op sigself mag 'n nederige vorm van narrasie wees, maar as voedingsbron vir literatuur het dit geen gelyke nie. -Hennie Aucamp
skinder-op-sigself-mag-'n-nederige-vorm-van-narrasie-wees-maar-as-voedingsbron-vir-literatuur-het-dit-geen-gelyke-nie