Die mens se kapasiteit vir geregtigheid maak demokrasie moontlik, maar sy neiging tot ongeregtigheid maak demokrasie noodsaaklik.


die-mens-se-kapasiteit-vir-geregtigheid-maak-demokrasie-moontlik-maar-sy-neiging-tot-ongeregtigheid-maak-demokrasie-noodsaaklik
reinhold niebuhrdiemenssekapasiteitvirgeregtigheidmaakdemokrasiemoontlikmaarsyneigingtotongeregtigheidnoodsaaklikdie mensmens sese kapasiteitkapasiteit virvir geregtigheidgeregtigheid maakmaak demokrasiedemokrasie moontlikmaar sysy neigingneiging tottot ongeregtigheidongeregtigheid maakmaak demokrasiedemokrasie noodsaaklikdie mens semens se kapasiteitse kapasiteit virkapasiteit vir geregtigheidvir geregtigheid maakgeregtigheid maak demokrasiemaak demokrasie moontlikmaar sy neigingsy neiging totneiging tot ongeregtigheidtot ongeregtigheid maakongeregtigheid maak demokrasiemaak demokrasie noodsaaklikdie mens se kapasiteitmens se kapasiteit virse kapasiteit vir geregtigheidkapasiteit vir geregtigheid maakvir geregtigheid maak demokrasiegeregtigheid maak demokrasie moontlikmaar sy neiging totsy neiging tot ongeregtigheidneiging tot ongeregtigheid maaktot ongeregtigheid maak demokrasieongeregtigheid maak demokrasie noodsaaklikdie mens se kapasiteit virmens se kapasiteit vir geregtigheidse kapasiteit vir geregtigheid maakkapasiteit vir geregtigheid maak demokrasievir geregtigheid maak demokrasie moontlikmaar sy neiging tot ongeregtigheidsy neiging tot ongeregtigheid maakneiging tot ongeregtigheid maak demokrasietot ongeregtigheid maak demokrasie noodsaaklik

Geregtigheid weerhou, is ontneemde demokrasie. -Robert F. Kennedy
geregtigheid-weerhou-is-ontneemde-demokrasie
Die demokrasie is maklik vatbaar vir oorlog en oorlog vernietig die demokrasie. -William H. Seward
die-demokrasie-is-maklik-vatbaar-vir-oorlog-oorlog-vernietig-die-demokrasie
Dis nie die stemme wat demokrasie maak nie, dis die stemtelling. -Tom Stoppard
dis-nie-die-stemme-wat-demokrasie-maak-nie-dis-die-stemtelling
Gelykheid in ongeregtigheid is geregtigheid. -Spreekwoorde
gelykheid-in-ongeregtigheid-is-geregtigheid