Die mens is gebore vir optrede. Om nie besig te wees en om nie te bestaan nie, is dieselfde ding.


die-mens-is-gebore-vir-optrede-om-nie-besig-te-wees-om-nie-te-bestaan-nie-is-dieselfde-ding
voltairediemensisgeboreviroptredeomniebesigteweesombestaanniedieselfdedingdie mensmens isis geboregebore virvir optredeom nienie besigbesig tete weeswees enen omom nienie tete bestaanbestaan nieis dieselfdedieselfde dingdie mens ismens is geboreis gebore virgebore vir optredeom nie besignie besig tebesig te weeste wees enwees en omen om nieom nie tenie te bestaante bestaan nieis dieselfde dingdie mens is geboremens is gebore viris gebore vir optredeom nie besig tenie besig te weesbesig te wees ente wees en omwees en om nieen om nie teom nie te bestaannie te bestaan niedie mens is gebore virmens is gebore vir optredeom nie besig te weesnie besig te wees enbesig te wees en omte wees en om niewees en om nie teen om nie te bestaanom nie te bestaan nie

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie. -C.J. Langenhoven
waardeer-die-werk-van-jou-vrou-jy-kan-nie-op-die-aarde-'n-ander-kneg-kry-vir-dieselfde-diens-dieselfde-prys-nie
Christene moet nie hul rue geheel en al keer op komedies omdat dit growwe aardighede en ontugtighede bevat nie. Om dieselfde rede sou dit beteken dat 'n mens die Bybel nie mag lees nie. -Martin Luther
christene-moet-nie-hul-rue-geheel-al-keer-op-komedies-omdat-dit-growwe-aardighede-ontugtighede-bevat-nie-om-dieselfde-rede-sou-dit-beteken-dat-'n
Ek is nie bang vir die dood nie. Ek was vir miljarde en miljarde jare dood voordat ek gebore is, en het nie die minste daarvan oorgekom nie. -Mark Twain
ek-is-nie-bang-vir-die-dood-nie-ek-was-vir-miljarde-miljarde-jare-dood-voordat-ek-gebore-is-het-nie-die-minste-daarvan-oorgekom-nie