Die mens is 'n slim dier wat soos 'n imbesiel optree.


die-mens-is-'n-slim-dier-wat-soos-'n-imbesiel-optree
albert schweitzerdiemensis'nslimdierwatsoosimbesieloptreedie mensmens isis 'nn slimslim dierdier watwat soossoos 'nn imbesielimbesiel optreedie mens ismens is 'nis 'n slimn slim dierslim dier watdier wat sooswat soos 'nsoos 'n imbesieln imbesiel optreedie mens is 'nmens is 'n slimis 'n slim diern slim dier watslim dier wat soosdier wat soos 'nwat soos 'n imbesielsoos 'n imbesiel optreedie mens is 'n slimmens is 'n slim dieris 'n slim dier watn slim dier wat soosslim dier wat soos 'ndier wat soos 'n imbesielwat soos 'n imbesiel optree

Die mens ken selfs nie die tyd van sy dood nie. Soos visse wat gevang word in 'n net, soos voëls wat gevang word in 'n wip, so word die mens gevang as die teëspoed kom, as dit hom skielik oorval.'n Man wat nog nooit self iets bymekaar gemaak het nie, het altyd slim planne hoedat 'n ander sy geld behoort te gebruik wat daarvoor gewerk het.'n Prins wat dus so verplig word om goed te weet hoe om soos 'n dier op te tree, moet die jakkals en die leeu naboots, want die leeu kan hom nie self beskerm teen lokvalle nie, en die jakkals kan hom nie self beskerm teen wolwe nie. Jy moet dus 'n jakkals wees om lokvalle te herken en 'n leeu om die wolwe skrik te maak.Daar is niks wat 'n mens so in staat stel om sy probleme te oorbrug en te oorleef, soos die wete dat hy 'n unieke taak het om te vervul nie.Vat al die kwaad wat jy in jou buurman sien en al die goed wat jy in jouself sien, en maak daar 'n derde mens uit. Hy sal naastenby so lyk soos elk van julle twee.Wanneer 'n mens 'n natuurlike styl teenkom, is 'n mens altyd verbaas en verheug, want 'n mens verwag om 'n skrywer te ontmoet en dan vind jy 'n mens.