Die man wat sy saak gewin het, beskuldig nie die regter van partydigheid nie.


die-man-wat-sy-saak-gewin-het-beskuldig-nie-die-regter-van-partydigheid-nie
c.j. langenhovendiemanwatsysaakgewinhetbeskuldigniedieregtervanpartydigheidniedie manman watwat sysy saaksaak gewingewin hetbeskuldig nienie diedie regterregter vanvan partydigheidpartydigheid niedie man watman wat sywat sy saaksy saak gewinsaak gewin hetbeskuldig nie dienie die regterdie regter vanregter van partydigheidvan partydigheid niedie man wat syman wat sy saakwat sy saak gewinsy saak gewin hetbeskuldig nie die regternie die regter vandie regter van partydigheidregter van partydigheid niedie man wat sy saakman wat sy saak gewinwat sy saak gewin hetbeskuldig nie die regter vannie die regter van partydigheiddie regter van partydigheid nie

Niemand is 'n goeie regter in 'n saak wat homself raak nie. -Spreekwoorde
niemand-is-'n-goeie-regter-in-'n-saak-wat-homself-raak-nie
Maak staat op die raad van die man wat twyfel of dit reg is: die man wat nie twyfel nie het die saak maar van een kant af beskou. -C.J. Langenhoven
maak-staat-op-die-raad-van-die-man-wat-twyfel-of-dit-reg-is-die-man-wat-nie-twyfel-nie-het-die-saak-maar-van-een-kant-af-beskou
Die ryk man het mos nie nodig om so suinig te wees nie. Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie: hy is 'n suinige man wat ryk geword het. -C.J. Langenhoven
die-ryk-man-het-mos-nie-nodig-om-so-suinig-te-wees-nie-maar-hy-is-nie-'n-ryk-man-wat-suinig-geword-het-nie-hy-is-'n-suinige-man-wat-ryk-geword-het
Die man wat ál dae lekker kos het, eet nooit lekker nie; en die man wat heeljaar vakansie hou, het geen één rusdag nie. -C.J. Langenhoven
die-man-wat-ál-dae-lekker-kos-het-eet-nooit-lekker-nie-die-man-wat-heeljaar-vakansie-hou-het-geen-één-rusdag-nie
Moenie 'n ander beskuldig dat hy sy oë oopgehou het onder die gebed nie; hy het maar net gekyk of joue toe was. -C.J. Langenhoven
moenie-'n-ander-beskuldig-dat-hy-sy-oë-oopgehou-het-onder-die-gebed-nie-hy-het-maar-net-gekyk-of-joue-toe-was