Die man wat ál dae lekker kos het, eet nooit lekker nie; en die man wat heeljaar vakansie hou, het geen één rusdag nie.


die-man-wat-ál-dae-lekker-kos-het-eet-nooit-lekker-nie-die-man-wat-heeljaar-vakansie-hou-het-geen-één-rusdag-nie
c.j. langenhovendiemanwatldaelekkerkosheteetnooitniedieheeljaarvakansiehouhetgeenéénrusdagniedie manman watwat álál daedae lekkerlekker koskos heteet nooitnooit lekkerlekker nieen diedie manman watwat heeljaarheeljaar vakansievakansie houhet geengeen éénéén rusdagrusdag niedie man watman wat álwat ál daeál dae lekkerdae lekker koslekker kos heteet nooit lekkernooit lekker nieen die mandie man watman wat heeljaarwat heeljaar vakansieheeljaar vakansie houhet geen ééngeen één rusdagéén rusdag niedie man wat álman wat ál daewat ál dae lekkerál dae lekker kosdae lekker kos heteet nooit lekker nieen die man watdie man wat heeljaarman wat heeljaar vakansiewat heeljaar vakansie houhet geen één rusdaggeen één rusdag niedie man wat ál daeman wat ál dae lekkerwat ál dae lekker kosál dae lekker kos heten die man wat heeljaardie man wat heeljaar vakansieman wat heeljaar vakansie houhet geen één rusdag nie

'n Man wat nog nooit self iets bymekaar gemaak het nie, het altyd slim planne hoedat 'n ander sy geld behoort te gebruik wat daarvoor gewerk het. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-nog-nooit-self-iets-bymekaar-gemaak-het-nie-het-altyd-slim-planne-hoedat-'n-ander-sy-geld-behoort-te-gebruik-wat-daarvoor-gewerk-het
Hoe swaarder 'n man aan sy goed gekom het, hoe swaarder bring hy daaraan deur.Swaar-kry: lekkerkry; lekker-kry: swaarkry -C.J. Langenhoven
hoe-swaarder-'n-man-aan-sy-goed-gekom-het-hoe-swaarder-bring-hy-daaraan-deurswaar-kry-lekkerkry-lekker-kry-swaarkry
Die ryk man het mos nie nodig om so suinig te wees nie. Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie: hy is 'n suinige man wat ryk geword het. -C.J. Langenhoven
die-ryk-man-het-mos-nie-nodig-om-so-suinig-te-wees-nie-maar-hy-is-nie-'n-ryk-man-wat-suinig-geword-het-nie-hy-is-'n-suinige-man-wat-ryk-geword-het
Maak staat op die raad van die man wat twyfel of dit reg is: die man wat nie twyfel nie het die saak maar van een kant af beskou. -C.J. Langenhoven
maak-staat-op-die-raad-van-die-man-wat-twyfel-of-dit-reg-is-die-man-wat-nie-twyfel-nie-het-die-saak-maar-van-een-kant-af-beskou
'n Man wat sy toevlug tot 'n leuen moet neem, vind dikwels uit dat hy in 'n huis gaan skuil het wat nie 'n agterdeur het nie. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-sy-toevlug-tot-'n-leuen-moet-neem-vind-dikwels-uit-dat-hy-in-'n-huis-gaan-skuil-het-wat-nie-'n-agterdeur-het-nie