Die luiaard se verskoning is:


die-luiaard-se-verskoning-is-daar-is-'n-leeu-in-die-pad-daar-is-'n-leeu-in-die-straat
die bybeldieluiaardseverskoningisdaaris'nleeuindiepaddaarstraatdie luiaardluiaard sese verskoningverskoning isdaar isis 'nn leeuleeu inin diedie paddaar isis 'nn leeuleeu inin diedie luiaard seluiaard se verskoningse verskoning isdaar is 'nis 'n leeun leeu inleeu in diein die paddaar is 'nis 'n leeun leeu inleeu in diedie luiaard se verskoningluiaard se verskoning isdaar is 'n leeuis 'n leeu inn leeu in dieleeu in die paddaar is 'n leeuis 'n leeu inn leeu in diedie luiaard se verskoning isdaar is 'n leeu inis 'n leeu in dien leeu in die paddaar is 'n leeu inis 'n leeu in die

Die lui mens sê:
die-lui-mens-sê-daar-is-'n-leeu-daarbuite-ek-kan-doodgemaak-word-as-ek-dit-buite-waag
Julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. -Die Bybel
julle-vyand-die-duiwel-loop-rond-soos-'n-brullende-leeu-op-soek-na-iemand-om-te-verslind
Daar het 'n doringboompievlak by die pad gestaan,waar lange ossespannemet sware vragte gaan. -Totius
daar-het-'n-doringboompievlak-by-die-pad-gestaanwaar-lange-ossespannemet-sware-vragte-gaan
...want in die doderyk waarheen jy op pad is, is daar nie werk of insig of kennis of wysheid nie. -Die Bybel
want-in-die-doderyk-waarheen-jy-op-pad-is-is-daar-nie-werk-of-insig-of-kennis-of-wysheid-nie