Die lui mens sê:


die-lui-mens-sê-daar-is-'n-leeu-daarbuite-ek-kan-doodgemaak-word-as-ek-dit-buite-waag
die bybeldieluimensdaaris'nleeudaarbuiteekkandoodgemaakwordasekditbuitewaagdie luilui mensmens sêdaar isis 'nn leeuleeu daarbuiteek kankan doodgemaakdoodgemaak wordword asas ekek ditdit buitedie lui menslui mens sêdaar is 'nis 'n leeun leeu daarbuiteek kan doodgemaakkan doodgemaak worddoodgemaak word asword as ekas ek ditek dit buitedie lui mens sêdaar is 'n leeuis 'n leeu daarbuiteek kan doodgemaak wordkan doodgemaak word asdoodgemaak word as ekword as ek ditas ek dit buitedaar is 'n leeu daarbuiteek kan doodgemaak word askan doodgemaak word as ekdoodgemaak word as ek ditword as ek dit buite

Die luiaard se verskoning is:
die-luiaard-se-verskoning-is-daar-is-'n-leeu-in-die-pad-daar-is-'n-leeu-in-die-straat
As ek die begeerte mog waag, sou ek dit graag so wil hê dat die engel wat my kom haal huis toe, my daar bring met die verslag:
as-ek-die-begeerte-mog-waag-sou-ek-dit-graag-so-wil-hê-dat-die-engel-wat-my-kom-haal-huis-toe-my-daar-bring-met-die-verslag-ek-het-hom-by-sy-werk
Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom. -C.J. Langenhoven
stuur-die-luiaard-na-die-miere-as-hy-nie-te-lui-is-om-te-gaan-nie-sal-hy-te-lui-wees-om-weer-terug-te-kom
Die mens ken selfs nie die tyd van sy dood nie. Soos visse wat gevang word in 'n net, soos voëls wat gevang word in 'n wip, so word die mens gevang as die teëspoed kom, as dit hom skielik oorval. -Die Bybel
die-mens-ken-selfs-nie-die-tyd-van-sy-dood-nie-soos-visse-wat-gevang-word-in-'n-net-soos-voëls-wat-gevang-word-in-'n-wip-so-word-die-mens-gevang-as