Die lewe is 'n droom, maar om te drrom is geen lewe.


die-lewe-is-'n-droom-maar-om-te-drrom-is-geen-lewe
constantijn huygensdieleweis'ndroommaaromtedrromgeenlewedie lewelewe isis 'nn droommaar omom tete drromdrrom isis geengeen lewedie lewe islewe is 'nis 'n droommaar om teom te drromte drrom isdrrom is geenis geen lewedie lewe is 'nlewe is 'n droommaar om te drromom te drrom iste drrom is geendrrom is geen lewedie lewe is 'n droommaar om te drrom isom te drrom is geente drrom is geen lewe

Jy wil as gevoelige mens wat die lewe liefhet, getuig van daardie lewe, van sy goed en sy kwaad, want dié is een. -Uys Krige
jy-wil-as-gevoelige-mens-wat-die-lewe-liefhet-getuig-van-daardie-lewe-van-sy-goed-sy-kwaad-want-dié-is-een
Die lewe agter die verhoog is dikwels dramatieser as die lewe daarop. -Fliegende Blätter
die-lewe-agter-die-verhoog-is-dikwels-dramatieser-as-die-lewe-daarop
Wie weet of lewe dood, of dood lewe is... -Aristophanes
wie-weet-of-lewe-dood-of-dood-lewe-is
Ons sal nie halfnaatjies...hier word, want ons mag U wette nie versteur; maar elkeen vermenigvuldig na sy soort en lewe langs mekaar volgens U woord. -D.J. Opperman
ons-sal-nie-halfnaatjieshier-word-want-ons-mag-u-wette-nie-versteur-maar-elkeen-vermenigvuldig-na-sy-soort-lewe-langs-mekaar-volgens-u-woord