Die lewe agter die verhoog is dikwels dramatieser as die lewe daarop.


die-lewe-agter-die-verhoog-is-dikwels-dramatieser-as-die-lewe-daarop
fliegende blätterdieleweagterdieverhoogisdikwelsdramatieserasdaaropdie lewelewe agteragter diedie verhoogverhoog isis dikwelsdikwels dramatieserdramatieser asas diedie lewelewe daaropdie lewe agterlewe agter dieagter die verhoogdie verhoog isverhoog is dikwelsis dikwels dramatieserdikwels dramatieser asdramatieser as dieas die lewedie lewe daaropdie lewe agter dielewe agter die verhoogagter die verhoog isdie verhoog is dikwelsverhoog is dikwels dramatieseris dikwels dramatieser asdikwels dramatieser as diedramatieser as die leweas die lewe daaropdie lewe agter die verhooglewe agter die verhoog isagter die verhoog is dikwelsdie verhoog is dikwels dramatieserverhoog is dikwels dramatieser asis dikwels dramatieser as diedikwels dramatieser as die lewedramatieser as die lewe daarop

Eers die dood sê dikwels aan ons hoe dierbaar iemand se lewe vir ons was. Wat ons versuim het, lees ons te dikwels op grafstene. -Publilius Syrus
eers-die-dood-sê-dikwels-aan-ons-hoe-dierbaar-iemand-se-lewe-vir-ons-was-wat-ons-versuim-het-lees-ons-te-dikwels-op-grafstene
Die lewe is 'n droom, maar om te drrom is geen lewe. -Constantijn Huygens
die-lewe-is-'n-droom-maar-om-te-drrom-is-geen-lewe
Jy wil as gevoelige mens wat die lewe liefhet, getuig van daardie lewe, van sy goed en sy kwaad, want dié is een. -Uys Krige
jy-wil-as-gevoelige-mens-wat-die-lewe-liefhet-getuig-van-daardie-lewe-van-sy-goed-sy-kwaad-want-dié-is-een
Wie weet of lewe dood, of dood lewe is... -Aristophanes
wie-weet-of-lewe-dood-of-dood-lewe-is