Die kritikus se simbool behoort die miskruier te wees: sy lê eiers in iemand anders se mis, ander kan dit nie uitbroei nie.


die-kritikus-se-simbool-behoort-die-miskruier-te-wees-sy-lê-eiers-in-iemand-anders-se-mis-ander-kan-dit-nie-uitbroei-nie
mark twaindiekritikussesimboolbehoortdiemiskruierteweessyeiersiniemandandersmisanderkanditnieuitbroeiniedie kritikuskritikus sese simboolsimbool behoortbehoort diedie miskruiermiskruier tete weessy lêlê eierseiers inin iemandanders sese misander kankan ditdit nienie uitbroeiuitbroei niedie kritikus sekritikus se simboolse simbool behoortsimbool behoort diebehoort die miskruierdie miskruier temiskruier te weessy lê eierslê eiers ineiers in iemandin iemand andersiemand anders seanders se misander kan ditkan dit niedit nie uitbroeinie uitbroei niedie kritikus se simboolkritikus se simbool behoortse simbool behoort diesimbool behoort die miskruierbehoort die miskruier tedie miskruier te weessy lê eiers inlê eiers in iemandeiers in iemand andersin iemand anders seiemand anders se misander kan dit niekan dit nie uitbroeidit nie uitbroei niedie kritikus se simbool behoortkritikus se simbool behoort diese simbool behoort die miskruiersimbool behoort die miskruier tebehoort die miskruier te weessy lê eiers in iemandlê eiers in iemand anderseiers in iemand anders sein iemand anders se misander kan dit nie uitbroeikan dit nie uitbroei nie

Iemand wat nie 'n groot beeldhouer of skilder is nie, kan nie 'n groot boumeester wees nie. Hy is dan slegs 'n bouer. -John Ruskin
iemand-wat-nie-'n-groot-beeldhouer-of-skilder-is-nie-kan-nie-'n-groot-boumeester-wees-nie-hy-is-dan-slegs-'n-bouer
Ryk oujongkêrels behoort swaar belas te word. Dit is nie regverdig dat sommige mans gelukkiger as ander is nie. -Oscar Wilde
ryk-oujongkêrels-behoort-swaar-belas-te-word-dit-is-nie-regverdig-dat-sommige-mans-gelukkiger-as-ander-is-nie
Daar mag halwe eiers wees wat beter is as leë doppe: maar die halwe eiers wat na my koers toe gekom het, was nog altyd vrot. -C.J. Langenhoven
daar-mag-halwe-eiers-wees-wat-beter-is-as-ë-doppe-maar-die-halwe-eiers-wat-na-my-koers-toe-gekom-het-was-nog-altyd-vrot
Geld is soos mis, dis niks werk behalwe as dit versprei word nie. -Sir Francis Bacon
geld-is-soos-mis-dis-niks-werk-behalwe-as-dit-versprei-word-nie