Die hoogste reg is dikwels die hoogste onreg(Summum ius summa iniuria)


die-hoogste-reg-is-dikwels-die-hoogste-onregsummum-ius-summa-iniuria
marcus tullius cicerodiehoogsteregisdikwelsdieonregsummumiussummainiuriadie hoogstehoogste regreg isis dikwelsdikwels diedie hoogstehoogste onreg(summumonreg(summum iusius summasumma iniuria)die hoogste reghoogste reg isreg is dikwelsis dikwels diedikwels die hoogstedie hoogste onreg(summumhoogste onreg(summum iusonreg(summum ius summaius summa iniuria)die hoogste reg ishoogste reg is dikwelsreg is dikwels dieis dikwels die hoogstedikwels die hoogste onreg(summumdie hoogste onreg(summum iushoogste onreg(summum ius summaonreg(summum ius summa iniuria)die hoogste reg is dikwelshoogste reg is dikwels diereg is dikwels die hoogsteis dikwels die hoogste onreg(summumdikwels die hoogste onreg(summum iusdie hoogste onreg(summum ius summahoogste onreg(summum ius summa iniuria)

...oor alles hou die wurm wagen stof en as is al wat bly:Want swart en droef,die hoogste troefoor ál wat roer,is Skoppensboer. -Eugene N. Marais
oor-alles-hou-die-wurm-wagen-stof-as-is-al-wat-blywant-swart-droefdie-hoogste-troefoor-ál-wat-roeris-skoppensboer
In krisistye is kultuur geen luukse niemaar die hoogste vorm van selfbehoud.Want kultuur staan vir interne orde,en interne orde is die fondamentvan alle beskawing. -Hennie Aucamp
in-krisistye-is-kultuur-geen-luukse-niemaar-die-hoogste-vorm-van-selfbehoudwant-kultuur-staan-vir-interne-orde-interne-orde-is-die-fondamentvan-alle
Daar is net één ding wat erger is as onreg, dit is reg sonder 'n swaard in die hand. As reg nie mag is nie, is dit 'n kwaad. -Oscar Wilde
daar-is-net-één-ding-wat-erger-is-as-onreg-dit-is-reg-sonder-'n-swaard-in-die-hand-as-reg-nie-mag-is-nie-is-dit-'n-kwaad
Dit is dikwels makliker om briesend te word oor 'n onreg wat aan die ander kant van die wêreld gebeur het as oor verdrukking en diskriminasie 'n halwe blok van die huis. -Carl T. Rowan
dit-is-dikwels-makliker-om-briesend-te-word-oor-'n-onreg-wat-aan-die-ander-kant-van-die-wêreld-gebeur-het-as-oor-verdrukking-diskriminasie-'n-halwe
Eers die dood sê dikwels aan ons hoe dierbaar iemand se lewe vir ons was. Wat ons versuim het, lees ons te dikwels op grafstene. -Publilius Syrus
eers-die-dood-sê-dikwels-aan-ons-hoe-dierbaar-iemand-se-lewe-vir-ons-was-wat-ons-versuim-het-lees-ons-te-dikwels-op-grafstene
Arbeid is dikwels die vader van genot. -Voltaire
arbeid-is-dikwels-die-vader-van-genot