Die groot uiterstesbehoef geen argitektuur:die salige lig straalgestalteloos soos 'n engeldie duisternis mokamorf in homselfmaar tussenin dansdol soos 'n katedraalbontsoos 'n gebrandskilderdeharlekyndie menswees uitgetergtot haglike argitektuur.


die-groot-uiterstesbehoef-geen-argitektuurdie-salige-lig-straalgestalteloos-soos-'n-engeldie-duisternis-mokamorf-in-homselfmaar-tussenin-dansdol-soos
sheila cussonsdiegrootuiterstesbehoefgeenargitektuurdiesaligeligstraalgestalteloossoos'nengeldieduisternismokamorfinhomselfmaartussenindansdolkatedraalbontsoosgebrandskilderdeharlekyndiemensweesuitgetergtothaglikeargitektuurdie grootgroot uiterstesbehoefuiterstesbehoef geensalige liglig straalgestalteloosstraalgestalteloos soossoos 'nn engeldieengeldie duisternisduisternis mokamorfmokamorf inin homselfmaarhomselfmaar tussenintussenin dansdoldansdol soossoos 'nn katedraalbontsooskatedraalbontsoos 'nn gebrandskilderdeharlekyndiegebrandskilderdeharlekyndie mensweesmenswees uitgetergtotuitgetergtot haglikehaglike argitektuurdie groot uiterstesbehoefgroot uiterstesbehoef geensalige lig straalgestaltelooslig straalgestalteloos soosstraalgestalteloos soos 'nsoos 'n engeldien engeldie duisternisengeldie duisternis mokamorfduisternis mokamorf inmokamorf in homselfmaarin homselfmaar tusseninhomselfmaar tussenin dansdoltussenin dansdol soosdansdol soos 'nsoos 'n katedraalbontsoosn katedraalbontsoos 'nkatedraalbontsoos 'n gebrandskilderdeharlekyndien gebrandskilderdeharlekyndie mensweesgebrandskilderdeharlekyndie menswees uitgetergtotmenswees uitgetergtot haglikeuitgetergtot haglike argitektuur

Argitektuur is die aangeleerde spel, korrek en manjifiek, van vorms byeengebring in die lig. -Le Corbusier
argitektuur-is-die-aangeleerde-spel-korrek-manjifiek-van-vorms-byeengebring-in-die-lig
Geen argitektuur is so skoon as wat dit eenvoudig is nie. -John Ruskin
geen-argitektuur-is-so-skoon-as-wat-dit-eenvoudig-is-nie
Argitektuur is die werk van nasies. -John Ruskin
argitektuur-is-die-werk-van-nasies
Argitektuur mik op die ewige, daarom leen sy beginsels hulle nie tot modes en grille nie. -Christopher Wren
argitektuur-mik-op-die-ewige-daarom-leen-sy-beginsels-hulle-nie-tot-modes-grille-nie
Argitektuur kan nie lieg nie en geboue, hoewel leweloos, is in daardie opsig moreel die mens se meerdere. -John Gloag
argitektuur-kan-nie-lieg-nie-geboue-hoewel-leweloos-is-in-daardie-opsig-moreel-die-mens-se-meerdere
Argitektuur is primêr die kuns van betekenisvolle ruimte, dit wil sê vorme betekenisvol ten opsigte van hul ruimtes. -Claude Bragdon
argitektuur-is-primêr-die-kuns-van-betekenisvolle-ruimte-dit-wil-sê-vorme-betekenisvol-ten-opsigte-van-hul-ruimtes