Die Griekse boukuns is die bloei van die meetkunde.


die-griekse-boukuns-is-die-bloei-van-die-meetkunde
ralph waldo emersondiegriekseboukunsisdiebloeivanmeetkundedie grieksegriekse boukunsboukuns isis diedie bloeibloei vanvan diedie meetkundedie griekse boukunsgriekse boukuns isboukuns is dieis die bloeidie bloei vanbloei van dievan die meetkundedie griekse boukuns isgriekse boukuns is dieboukuns is die bloeiis die bloei vandie bloei van diebloei van die meetkundedie griekse boukuns is diegriekse boukuns is die bloeiboukuns is die bloei vanis die bloei van diedie bloei van die meetkunde

Poësie is net so 'n eksakte wetenskap as die meetkunde. -Gustave Flaubert
poësie-is-net-so-'n-eksakte-wetenskap-as-die-meetkunde
Die boukuns is in sekere mate die uitdrukking van die beskawing van 'n volk. -Honore de Balzac
die-boukuns-is-in-sekere-mate-die-uitdrukking-van-die-beskawing-van-'n-volk
Geen ras kan bloei voordat dit nie geleer het dat daar net soveel waarde is in die bewerking van 'n land as in die skryf van 'n gedig nie. -Booker T. Washington
geen-ras-kan-bloei-voordat-dit-nie-geleer-het-dat-daar-net-soveel-waarde-is-in-die-bewerking-van-'n-land-as-in-die-skryf-van-'n-gedig-nie
Die trots van die pou is die glorie van GodDie wellus van die bok is die gawe van GodDie gramskap van die leeu is die wysheid van GodDie naaktheid van die vrou is die werk van God -William Blake
die-trots-van-die-pou-is-die-glorie-van-goddie-wellus-van-die-bok-is-die-gawe-van-goddie-gramskap-van-die-leeu-is-die-wysheid-van-goddie-naaktheid-van