Die geskiedenis...is inderdaad weinig meer as die register van die misdade, dwaashede en rampe van die mensdom.


die-geskiedenisis-inderdaad-weinig-meer-as-die-register-van-die-misdade-dwaashede-rampe-van-die-mensdom
edward gibbondiegeskiedenisisinderdaadweinigmeerasdieregistervanmisdadedwaashederampemensdomdie geskiedenisisgeskiedenisis inderdaadinderdaad weinigweinig meermeer asas diedie registerregister vanvan diedie misdadedwaashede enen ramperampe vanvan diedie mensdomdie geskiedenisis inderdaadgeskiedenisis inderdaad weiniginderdaad weinig meerweinig meer asmeer as dieas die registerdie register vanregister van dievan die misdadedwaashede en rampeen rampe vanrampe van dievan die mensdomdie geskiedenisis inderdaad weiniggeskiedenisis inderdaad weinig meerinderdaad weinig meer asweinig meer as diemeer as die registeras die register vandie register van dieregister van die misdadedwaashede en rampe vanen rampe van dierampe van die mensdomdie geskiedenisis inderdaad weinig meergeskiedenisis inderdaad weinig meer asinderdaad weinig meer as dieweinig meer as die registermeer as die register vanas die register van diedie register van die misdadedwaashede en rampe van dieen rampe van die mensdom

Die geskiedenis van die mensdom is weinig anders as 'n verhaal van mislukte planne en teleurgestelde verwagtinge. -Samuel Johnson
die-geskiedenis-van-die-mensdom-is-weinig-anders-as-'n-verhaal-van-mislukte-planne-teleurgestelde-verwagtinge
Die hele geskiedenis is vol onmoontlikhede en dwaashede wat werklikhede word. Niemand kan die getye van die wêreldgeskiedenis beïnvloed wat nie self oor geesdriftige mistisisme beskik nie. -Benito Mussolini
die-hele-geskiedenis-is-vol-onmoontlikhede-dwaashede-wat-werklikhede-word-niemand-kan-die-getye-van-die-wêreldgeskiedenis-beïnvloed-wat-nie-self
Geskiedenis is min of meer twak. Dit is tradisie. Ons wil nie tradisie hê nie. Ons wil in die hede leef en die enigste geskiedenis wat iets werd is, is die geskiedenis wat ons vandag maak. -Henry Ford
geskiedenis-is-min-of-meer-twak-dit-is-tradisie-ons-wil-nie-tradisie-hê-nie-ons-wil-in-die-hede-leef-die-enigste-geskiedenis-wat-iets-werd-is-is
Die geskiedenis herhaal homself; dit is een van die dinge wat verkeerd is met geskiedenis. -Clarence Darrow
die-geskiedenis-herhaal-homself-dit-is-een-van-die-dinge-wat-verkeerd-is-met-geskiedenis
Die geskiedenis is die bewaarder van die herinnering van grote dade en die getuie van die verlede, die voorbeeld en die leermeester van die hede, die waarskuwing vir die toekoms. -Miguel de Cervantes
die-geskiedenis-is-die-bewaarder-van-die-herinnering-van-grote-dade-die-getuie-van-die-verlede-die-voorbeeld-die-leermeester-van-die-hede-die