Die geskiedenis herhaal homself; dit is een van die dinge wat verkeerd is met geskiedenis.


die-geskiedenis-herhaal-homself-dit-is-een-van-die-dinge-wat-verkeerd-is-met-geskiedenis
clarence darrowdiegeskiedenisherhaalhomselfditiseenvandiedingewatverkeerdmetgeskiedenisdie geskiedenisgeskiedenis herhaalherhaal homselfdit isis eeneen vanvan diedie dingedinge watwat verkeerdverkeerd isis metmet geskiedenisdie geskiedenis herhaalgeskiedenis herhaal homselfdit is eenis een vaneen van dievan die dingedie dinge watdinge wat verkeerdwat verkeerd isverkeerd is metis met geskiedenisdie geskiedenis herhaal homselfdit is een vanis een van dieeen van die dingevan die dinge watdie dinge wat verkeerddinge wat verkeerd iswat verkeerd is metverkeerd is met geskiedenisdit is een van dieis een van die dingeeen van die dinge watvan die dinge wat verkeerddie dinge wat verkeerd isdinge wat verkeerd is metwat verkeerd is met geskiedenis

Die geskiedenis herhaal homself, historici herhaal mekaar. -Philip Guedalla
die-geskiedenis-herhaal-homself-historici-herhaal-mekaar
Elke keer as die geskiedenis homself herhaal, gaan die prys op. -Unknown
elke-keer-as-die-geskiedenis-homself-herhaal-gaan-die-prys-op
Geskiedenis is min of meer twak. Dit is tradisie. Ons wil nie tradisie hê nie. Ons wil in die hede leef en die enigste geskiedenis wat iets werd is, is die geskiedenis wat ons vandag maak. -Henry Ford
geskiedenis-is-min-of-meer-twak-dit-is-tradisie-ons-wil-nie-tradisie-hê-nie-ons-wil-in-die-hede-leef-die-enigste-geskiedenis-wat-iets-werd-is-is
Wanneer groot veranderinge in die geskiedenis plaasvind, wanner belangrike beginsels betrokke is, is die meerderheid meestal verkeerd. -Eugene V. Debs
wanneer-groot-veranderinge-in-die-geskiedenis-plaasvind-wanner-belangrike-beginsels-betrokke-is-is-die-meerderheid-meestal-verkeerd
Enigeen kan geskiedenis maak, maar slegs 'n groot man kan geskiedenis beskryf. -Oscar Wilde
enigeen-kan-geskiedenis-maak-maar-slegs-'n-groot-man-kan-geskiedenis-beskryf