Die geboorte van 'n reg beteken altyd die afsterwe van 'n vryheid.


die-geboorte-van-'n-reg-beteken-altyd-die-afsterwe-van-'n-vryheid
rene sully-prudhommediegeboortevan'nregbetekenaltyddieafsterwevryheiddie geboortegeboorte vanvan 'nn regreg betekenbeteken altydaltyd diedie afsterweafsterwe vanvan 'nn vryheiddie geboorte vangeboorte van 'nvan 'n regn reg betekenreg beteken altydbeteken altyd diealtyd die afsterwedie afsterwe vanafsterwe van 'nvan 'n vryheiddie geboorte van 'ngeboorte van 'n regvan 'n reg betekenn reg beteken altydreg beteken altyd diebeteken altyd die afsterwealtyd die afsterwe vandie afsterwe van 'nafsterwe van 'n vryheiddie geboorte van 'n reggeboorte van 'n reg betekenvan 'n reg beteken altydn reg beteken altyd diereg beteken altyd die afsterwebeteken altyd die afsterwe vanaltyd die afsterwe van 'ndie afsterwe van 'n vryheid

Dit beteken nie altyd veel om 'n man van belang te wees nie. Die belangrikste persoon op 'n begrafnis is die dooi man. -C.J. Langenhoven
dit-beteken-nie-altyd-veel-om-'n-man-van-belang-te-wees-nie-die-belangrikste-persoon-op-'n-begrafnis-is-die-dooi-man
Demokrasie beteken regering deur die onopgeleide, terwyl aristokrasie regering deur die swak opgeleide beteken. -G.K. Chesterton
demokrasie-beteken-regering-deur-die-onopgeleide-terwyl-aristokrasie-regering-deur-die-swak-opgeleide-beteken
Daar is geen wonderliker daad van individuele vryheid as om te sit en die wêreld uit te dink voor 'n tikmasjien nie. -Gabriel Garcia Márquez
daar-is-geen-wonderliker-daad-van-individuele-vryheid-as-om-te-sit-die-wêreld-uit-te-dink-voor-'n-tikmasjien-nie
Dit is 'n grondwaarheid dat ons vryheid net in die hande van die volk self veilig kan wees. -Thomas Jefferson
dit-is-'n-grondwaarheid-dat-ons-vryheid-net-in-die-hande-van-die-volk-self-veilig-kan-wees