Die filosofie kan ons niks gee nie - beter gestel: kan ons niks bygee nie. Dit kan ons alleen die wêreld met natuurlike oë laat sien.


die-filosofie-kan-ons-niks-gee-nie-beter-gestel-kan-ons-niks-bygee-nie-dit-kan-ons-alleen-die-wêreld-met-natuurlike-oë-laat
n.p. van wyk louwdiefilosofiekanonsniksgeeniebetergestelbygeenieditalleendiewêreldmetnatuurlikeolaatdie filosofiefilosofie kankan onsons niksniks geegee nieniebeterbeter gestelkan onsons niksniks bygeebygee niedit kankan onsons alleenalleen diedie wêreldwêreld metmet natuurlikenatuurlike oëoë laatlaat siendie filosofie kanfilosofie kan onskan ons niksons niks geeniks gee niegee niebeter gestelkan ons niksons niks bygeeniks bygee niedit kan onskan ons alleenons alleen diealleen die wêrelddie wêreld metwêreld met natuurlikemet natuurlike oënatuurlike oë laatoë laat siendie filosofie kan onsfilosofie kan ons nikskan ons niks geeons niks gee nieniks gee niekan ons niks bygeeons niks bygee niedit kan ons alleenkan ons alleen dieons alleen die wêreldalleen die wêreld metdie wêreld met natuurlikewêreld met natuurlike oëmet natuurlike oë laatnatuurlike oë laat siendie filosofie kan ons niksfilosofie kan ons niks geekan ons niks gee nieons niks gee niekan ons niks bygee niedit kan ons alleen diekan ons alleen die wêreldons alleen die wêreld metalleen die wêreld met natuurlikedie wêreld met natuurlike oëwêreld met natuurlike oë laatmet natuurlike oë laat sien

daar is niks met ons verkeerdwat die dood nie reg kan maak nie -Breyten Breytenbach
daar-is-niks-met-ons-verkeerdwat-die-dood-nie-reg-kan-maak-nie
Laat ons almal gelukkig wees en binne ons vermoë lewe, al moet ons ook die geld leen om dit te kan doen. -Artemus Ward
laat-ons-almal-gelukkig-wees-binne-ons-vermoë-lewe-al-moet-ons-ook-die-geld-leen-om-dit-te-kan-doen
Sien wat berou kan doen. Wat kan dit nie?Wat kánd it, as ons geen berou kan voel nie? -William Shakespeare
sien-wat-berou-kan-doen-wat-kan-dit-niewat-kánd-it-as-ons-geen-berou-kan-voel-nie
Daar is geen doodOns wat van lae strand dit sien, en speurhoe dat hul vaart die afstand steeds vergroot - ons kan nie sien wat anderkant gebeur,en daarom noem ons die verdwyning: dood -Totius
daar-is-geen-doodons-wat-van-lae-strand-dit-speurhoe-dat-hul-vaart-die-afstand-steeds-vergroot-ons-kan-nie-wat-anderkant-gebeur-daarom-noem-ons