Die enigste tyd wanneer gespaarde geld niks werk is nie, is wanneer jy 'n goedkoop artikel gekoop het.


die-enigste-tyd-wanneer-gespaarde-geld-niks-werk-is-nie-is-wanneer-jy-'n-goedkoop-artikel-gekoop-het
c.j. langenhovendieenigstetydwanneergespaardegeldnikswerkisniejy'ngoedkoopartikelgekoophetdie enigsteenigste tydtyd wanneerwanneer gespaardegespaarde geldgeld niksniks werkwerk isis nieis wanneerwanneer jyjy 'nn goedkoopgoedkoop artikelartikel gekoopgekoop hetdie enigste tydenigste tyd wanneertyd wanneer gespaardewanneer gespaarde geldgespaarde geld niksgeld niks werkniks werk iswerk is nieis wanneer jywanneer jy 'njy 'n goedkoopn goedkoop artikelgoedkoop artikel gekoopartikel gekoop hetdie enigste tyd wanneerenigste tyd wanneer gespaardetyd wanneer gespaarde geldwanneer gespaarde geld niksgespaarde geld niks werkgeld niks werk isniks werk is nieis wanneer jy 'nwanneer jy 'n goedkoopjy 'n goedkoop artikeln goedkoop artikel gekoopgoedkoop artikel gekoop hetdie enigste tyd wanneer gespaardeenigste tyd wanneer gespaarde geldtyd wanneer gespaarde geld nikswanneer gespaarde geld niks werkgespaarde geld niks werk isgeld niks werk is nieis wanneer jy 'n goedkoopwanneer jy 'n goedkoop artikeljy 'n goedkoop artikel gekoopn goedkoop artikel gekoop het

Geld is soos mis, dis niks werk behalwe as dit versprei word nie. -Sir Francis Bacon
geld-is-soos-mis-dis-niks-werk-behalwe-as-dit-versprei-word-nie
Die skrywer moet sy mond toehou wanneer sy werk begin vertel. -Friedrich Wilhelm Nietzsche
die-skrywer-moet-sy-mond-toehou-wanneer-sy-werk-begin-vertel
Wanneer mense suiwer is, is wette van geen nut; wanneer mense korrup is, word wette oortree. -Benjamin Disraeli
wanneer-mense-suiwer-is-is-wette-van-geen-nut-wanneer-mense-korrup-is-word-wette-oortree
die dood is 'n afglansing vir die lewe:wanneer die spieël breek kom die tyd van onbevangenheid -Breyten Breytenbach
die-dood-is-'n-afglansing-vir-die-lewewanneer-die-spieël-breek-kom-die-tyd-van-onbevangenheid
Doen jou eie werk. Dis verveliger om te wag solank as 'n ander jou ketel kook as wanneer jy hom self kook.Tog gaan dit gouer, wat hy is nie so spaarsaam met die hout nie. -C.J. Langenhoven
doen-jou-eie-werk-dis-verveliger-om-te-wag-solank-as-'n-ander-jou-ketel-kook-as-wanneer-jy-hom-self-kooktog-gaan-dit-gouer-wat-hy-is-nie-so