Die enigste ding slegter as om na 'n vrot rolprent te kyk, is om in een te speel.


die-enigste-ding-slegter-as-om-na-'n-vrot-rolprent-te-kyk-is-om-in-een-te-speel
elvis presleydieenigstedingslegterasomna'nvrotrolprenttekykisineenspeeldie enigsteenigste dingding slegterslegter asas omom nana 'nn vrotvrot rolprentrolprent tete kykis omom inin eeneen tete speeldie enigste dingenigste ding slegterding slegter asslegter as omas om naom na 'nna 'n vrotn vrot rolprentvrot rolprent terolprent te kykis om inom in eenin een teeen te speeldie enigste ding slegterenigste ding slegter asding slegter as omslegter as om naas om na 'nom na 'n vrotna 'n vrot rolprentn vrot rolprent tevrot rolprent te kykis om in eenom in een tein een te speeldie enigste ding slegter asenigste ding slegter as omding slegter as om naslegter as om na 'nas om na 'n vrotom na 'n vrot rolprentna 'n vrot rolprent ten vrot rolprent te kykis om in een teom in een te speel

'n Wye skerm maak 'n vrot rolprent net twee keer so sleg. -Samuel Goldwyn
'n-wye-skerm-maak-'n-vrot-rolprent-net-twee-keer-so-sleg
Daar is een goeie ding wat 'n slaaf soms koop wat vir sy baas te duur is. Die goeie ding is rus en die prys is arbeid. -C.J. Langenhoven
daar-is-een-goeie-ding-wat-'n-slaaf-soms-koop-wat-vir-sy-baas-te-duur-is-die-goeie-ding-is-rus-die-prys-is-arbeid
Die enigste Afrikaner met wie die Engelssprekende kam saamwerk, is die een wat oogluikend en dikvellig al sy regte prysgee om Engelse
die-enigste-afrikaner-met-wie-die-engelssprekende-kam-saamwerk-is-die-een-wat-oogluikend-dikvellig-al-sy-regte-prysgee-om-engelse-oorgevoeligheid-nie
Om in jou hart te kyk en skryf, is nie genoeg nie. Jy moet in die serebrale korteks en spysverteringskanaal kyk. -T.S. Eliot
om-in-jou-hart-te-kyk-skryf-is-nie-genoeg-nie-jy-moet-in-die-serebrale-korteks-spysverteringskanaal-kyk
'n Boek is 'n spieël waarin jy kyk. As 'n aap daarin kyk, kan jy nie verwag 'n engel moet terugkyk nie. -Blaise Pascal
'n-boek-is-'n-spieël-waarin-jy-kyk-as-'n-aap-daarin-kyk-kan-jy-nie-verwag-'n-engel-moet-terugkyk-nie
Daar is net één ding wat erger is as onreg, dit is reg sonder 'n swaard in die hand. As reg nie mag is nie, is dit 'n kwaad. -Oscar Wilde
daar-is-net-één-ding-wat-erger-is-as-onreg-dit-is-reg-sonder-'n-swaard-in-die-hand-as-reg-nie-mag-is-nie-is-dit-'n-kwaad