Die einde van die toorn is die begin van die berou.


die-einde-van-die-toorn-is-die-begin-van-die-berou
friedrich von bodenstedtdieeindevandietoornisbeginberoudie eindeeinde vanvan diedie toorntoorn isis diedie beginbegin vanvan diedie beroudie einde vaneinde van dievan die toorndie toorn istoorn is dieis die begindie begin vanbegin van dievan die beroudie einde van dieeinde van die toornvan die toorn isdie toorn is dietoorn is die beginis die begin vandie begin van diebegin van die beroudie einde van die toorneinde van die toorn isvan die toorn is diedie toorn is die begintoorn is die begin vanis die begin van diedie begin van die berou

Berou is impotent; dit sal sy foute herhaal. Belydenis alleen is die werklike krag; dit bring 'n einde aan alles. -Honoré de Balzac
berou-is-impotent-dit-sal-sy-foute-herhaal-belydenis-alleen-is-die-werklike-krag-dit-bring-'n-einde-aan-alles
Vrome boetedoening koop die toorn van die hemel af. -Friedrich von Schiller
vrome-boetedoening-koop-die-toorn-van-die-hemel-af
Die dood is die einde van alle dinge van die menslike lewe, net nie van die bygeloof nie. -Plutarchus
die-dood-is-die-einde-van-alle-dinge-van-die-menslike-lewe-net-nie-van-die-bygeloof-nie
Die misbruik van grootheid is wanner dit berou afskei van mag. -William Shakespeare
die-misbruik-van-grootheid-is-wanner-dit-berou-afskei-van-mag