die dood is niksis slegs 'n oorgang van asem na ontasem


die-dood-is-niksis-slegs-'n-oorgang-van-asem-na-ontasem
breyten breytenbachdiedoodisniksisslegs'noorgangvanasemnaontasemdie dooddood isis niksisniksis slegsslegs 'nn oorgangoorgang vanvan asemasem nana ontasemdie dood isdood is niksisis niksis slegsniksis slegs 'nslegs 'n oorgangn oorgang vanoorgang van asemvan asem naasem na ontasemdie dood is niksisdood is niksis slegsis niksis slegs 'nniksis slegs 'n oorgangslegs 'n oorgang vann oorgang van asemoorgang van asem navan asem na ontasemdie dood is niksis slegsdood is niksis slegs 'nis niksis slegs 'n oorgangniksis slegs 'n oorgang vanslegs 'n oorgang van asemn oorgang van asem naoorgang van asem na ontasem

Drome het ook asem en trane en marteling,en die aanraking van blydskap;hulle lê swaar op ons gedagtes later,maar maak ons arbeid ook wel ligter;Hulle verdeel ons aandag, word deel van ons,soos die tyd self, en doen hul vooras boodskappers van die ewigheid.nou betoog 'n geleerde elle en lelle geleerdheidoor die selfbestemmingsreg van 'n volken ons wat nooit 'n volk was niemaar slegs volkOf die dood is 'n toestand van nikswees en totale onbewustheid, of, soos mense sê, is daar 'n verandering en migrasie van die siel van hierdie wêreld na 'n ander...As dit nou die aard van die dood is, sê ek om te sterf is om te wen; want die ewigheid is dan net 'n enkele nag.Die eensames voel nooit alleen in die wit broederskap van been,hier kan die digter sonder skroomhom blywend toespin in sy droom.Geen jaarlikse belastingheffingop hierdie langtermynbelegginggeagte leser, dié geleentheidbied hom slegs een keer in 'n leeftyd.Enigeen kan geskiedenis maak, maar slegs 'n groot man kan geskiedenis beskryf.Iemand wat nie 'n groot beeldhouer of skilder is nie, kan nie 'n groot boumeester wees nie. Hy is dan slegs 'n bouer.