die dood is niksis slegs 'n oorgang van asem na ontasem


die-dood-is-niksis-slegs-'n-oorgang-van-asem-na-ontasem
breyten breytenbachdiedoodisniksisslegs'noorgangvanasemnaontasemdie dooddood isis niksisniksis slegsslegs 'nn oorgangoorgang vanvan asemasem nana ontasemdie dood isdood is niksisis niksis slegsniksis slegs 'nslegs 'n oorgangn oorgang vanoorgang van asemvan asem naasem na ontasemdie dood is niksisdood is niksis slegsis niksis slegs 'nniksis slegs 'n oorgangslegs 'n oorgang vann oorgang van asemoorgang van asem navan asem na ontasemdie dood is niksis slegsdood is niksis slegs 'nis niksis slegs 'n oorgangniksis slegs 'n oorgang vanslegs 'n oorgang van asemn oorgang van asem naoorgang van asem na ontasem

nou betoog 'n geleerde elle en lelle geleerdheidoor die selfbestemmingsreg van 'n volken ons wat nooit 'n volk was niemaar slegs volk -Breyten Breytenbach
nou-betoog-'n-geleerde-lelle-geleerdheidoor-die-selfbestemmingsreg-van-'n-volken-ons-wat-nooit-'n-volk-was-niemaar-slegs-volk
Enigeen kan geskiedenis maak, maar slegs 'n groot man kan geskiedenis beskryf. -Oscar Wilde
enigeen-kan-geskiedenis-maak-maar-slegs-'n-groot-man-kan-geskiedenis-beskryf
Iemand wat nie 'n groot beeldhouer of skilder is nie, kan nie 'n groot boumeester wees nie. Hy is dan slegs 'n bouer. -John Ruskin
iemand-wat-nie-'n-groot-beeldhouer-of-skilder-is-nie-kan-nie-'n-groot-boumeester-wees-nie-hy-is-dan-slegs-'n-bouer