Die dood is die lewe se kloon.


die-dood-is-die-lewe-se-kloon
johann de langediedoodisdielewesekloondie dooddood isis diedie lewelewe sese kloondie dood isdood is dieis die lewedie lewe selewe se kloondie dood is diedood is die leweis die lewe sedie lewe se kloondie dood is die lewedood is die lewe seis die lewe se kloon

Wie weet of lewe dood, of dood lewe is... -Aristophanes
wie-weet-of-lewe-dood-of-dood-lewe-is
'n Eerbare dood is beter as 'n oneerbare lewe. -Cornelius Tacitus
'n-eerbare-dood-is-beter-as-'n-oneerbare-lewe
Baie mense is reeds dood voorat hulle begin lewe. -Seneca
baie-mense-is-reeds-dood-voorat-hulle-begin-lewe
Die dood is die lewe se rustende vennoot -Horace Smith
die-dood-is-die-lewe-se-rustende-vennoot