die dood is 'n afglansing vir die lewe:wanneer die spieël breek kom die tyd van onbevangenheid


die-dood-is-'n-afglansing-vir-die-lewewanneer-die-spieël-breek-kom-die-tyd-van-onbevangenheid
breyten breytenbachdiedoodis'nafglansingvirlewewanneerspielbreekkomtydvanonbevangenheiddie dooddood isis 'nn afglansingafglansing virvir diedie spieëlspieël breekbreek komkom diedie tydtyd vanvan onbevangenheiddie dood isdood is 'nis 'n afglansingn afglansing virafglansing vir diedie spieël breekspieël breek kombreek kom diekom die tyddie tyd vantyd van onbevangenheiddie dood is 'ndood is 'n afglansingis 'n afglansing virn afglansing vir diedie spieël breek komspieël breek kom diebreek kom die tydkom die tyd vandie tyd van onbevangenheiddie dood is 'n afglansingdood is 'n afglansing viris 'n afglansing vir diedie spieël breek kom diespieël breek kom die tydbreek kom die tyd vankom die tyd van onbevangenheid

Die enigste tyd wanneer gespaarde geld niks werk is nie, is wanneer jy 'n goedkoop artikel gekoop het. -C.J. Langenhoven
die-enigste-tyd-wanneer-gespaarde-geld-niks-werk-is-nie-is-wanneer-jy-'n-goedkoop-artikel-gekoop-het
Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n baas jou sal laat vroeg opstaan. -C.J. Langenhoven
slaap-laat-solank-as-jy-jou-eie-baas-is-daar-sal-'n-tyd-kom-wanneer-'n-baas-jou-sal-laat-vroeg-opstaan
Wie weet of lewe dood, of dood lewe is... -Aristophanes
wie-weet-of-lewe-dood-of-dood-lewe-is
Die mens ken selfs nie die tyd van sy dood nie. Soos visse wat gevang word in 'n net, soos voëls wat gevang word in 'n wip, so word die mens gevang as die teëspoed kom, as dit hom skielik oorval. -Die Bybel
die-mens-ken-selfs-nie-die-tyd-van-sy-dood-nie-soos-visse-wat-gevang-word-in-'n-net-soos-voëls-wat-gevang-word-in-'n-wip-so-word-die-mens-gevang-as
In ons tyd kom alles met etes in orde en al etende regeer mense mekaar. -Jean-Francios Delavigne
in-ons-tyd-kom-alles-met-etes-in-orde-al-etende-regeer-mense-mekaar