Die dood het min vriende.


die-dood-het-min-vriende
robert mannyngdiedoodhetminvriendedie dooddood hethet minmin vriendedie dood hetdood het minhet min vriendedie dood het mindood het min vriendedie dood het min vriende

Boeke en vriende moet min en goed wees.Daardie mense my vriende? Hulle is nie my vriende nie! Hulle is my gereedskap en as ek met hulle klaar is, gooi ek hulle weg!'n Arm mens word selfs deur sy buurman verstoot; 'n ryk man het baie vriende.Geen mens kan sonder vriende wees as hy God en die kameraadskap van boeke het nie.Wat ek van Job die meeste bewonder is nie die geduld wat hy onder teëspoed betoon het nie, maar dié wat hom gekeer het dat hy sy drie vriende nie een vir een by die deur uitgeskop het nie.Die teëspoed sif die vriende uit wat die voorspoed geoes het.