Die diplomasie is soos 'n mandjie eiers en nie soos 'n mandjie klippe nie.


die-diplomasie-is-soos-'n-mandjie-eiers-nie-soos-'n-mandjie-klippe-nie
d.f. malandiediplomasieissoos'nmandjieeiersnieklippeniedie diplomasiediplomasie isis soossoos 'nn mandjiemandjie eierseiers enen nienie soossoos 'nn mandjiemandjie klippeklippe niedie diplomasie isdiplomasie is soosis soos 'nsoos 'n mandjien mandjie eiersmandjie eiers eneiers en nieen nie soosnie soos 'nsoos 'n mandjien mandjie klippemandjie klippe niedie diplomasie is soosdiplomasie is soos 'nis soos 'n mandjiesoos 'n mandjie eiersn mandjie eiers enmandjie eiers en nieeiers en nie soosen nie soos 'nnie soos 'n mandjiesoos 'n mandjie klippen mandjie klippe niedie diplomasie is soos 'ndiplomasie is soos 'n mandjieis soos 'n mandjie eierssoos 'n mandjie eiers enn mandjie eiers en niemandjie eiers en nie sooseiers en nie soos 'nen nie soos 'n mandjienie soos 'n mandjie klippesoos 'n mandjie klippe nie

Eerlike diplomasie is net so min moontlik soos droë water of hout yster. -Joseph Stalin
eerlike-diplomasie-is-net-so-min-moontlik-soos-droë-water-of-hout-yster
Diplomasie sonder wapens is soos musiek sonder intrumente. -Frederik die Grote
diplomasie-sonder-wapens-is-soos-musiek-sonder-intrumente
Om te luister na 'n gesprek wat vol vloekwoorde is, is net soos om te kou aan 'n mondvol koring wat vol klippe is. -C.J. Langenhoven
om-te-luister-na-'n-gesprek-wat-vol-vloekwoorde-is-is-net-soos-om-te-kou-aan-'n-mondvol-koring-wat-vol-klippe-is
Moenie soos kinder vir vermaak lees nie, of soos ambisieuse mense om iets te leer nie. Nee, lees om te lewe. -Gustave Flaubert
moenie-soos-kinder-vir-vermaak-lees-nie-of-soos-ambisieuse-mense-om-iets-te-leer-nie-nee-lees-om-te-lewe