Die demokrasie ontwikkel in 'n regering van bullebakke getemper deur koerantredakteurs.


die-demokrasie-ontwikkel-in-'n-regering-van-bullebakke-getemper-deur-koerantredakteurs
ralph waldo emersondiedemokrasieontwikkelin'nregeringvanbullebakkegetemperdeurkoerantredakteursdie demokrasiedemokrasie ontwikkelontwikkel inin 'nn regeringregering vanvan bullebakkebullebakke getempergetemper deurdeur koerantredakteursdie demokrasie ontwikkeldemokrasie ontwikkel inontwikkel in 'nin 'n regeringn regering vanregering van bullebakkevan bullebakke getemperbullebakke getemper deurgetemper deur koerantredakteursdie demokrasie ontwikkel indemokrasie ontwikkel in 'nontwikkel in 'n regeringin 'n regering vann regering van bullebakkeregering van bullebakke getempervan bullebakke getemper deurbullebakke getemper deur koerantredakteursdie demokrasie ontwikkel in 'ndemokrasie ontwikkel in 'n regeringontwikkel in 'n regering vanin 'n regering van bullebakken regering van bullebakke getemperregering van bullebakke getemper deurvan bullebakke getemper deur koerantredakteurs

Demokrasie beteken regering deur die onopgeleide, terwyl aristokrasie regering deur die swak opgeleide beteken. -G.K. Chesterton
demokrasie-beteken-regering-deur-die-onopgeleide-terwyl-aristokrasie-regering-deur-die-swak-opgeleide-beteken
Die suiwer demokrasie is regering deur oorreding. -N.P. van Wyk Louw
die-suiwer-demokrasie-is-regering-deur-oorreding
Demokrasie beteken regering deur middel van gesprekvoering, maar dit is net doeltreffend as jy daarin kan slaag om mense te laat stilbly. -Clement Attlee
demokrasie-beteken-regering-deur-middel-van-gesprekvoering-maar-dit-is-net-doeltreffend-as-jy-daarin-kan-slaag-om-mense-te-laat-stilbly
Die demokrasie is 'n dodelike lawwigheid bekend as verteenwoordigende regering. -Benjamin Disraeli
die-demokrasie-is-'n-dodelike-lawwigheid-bekend-as-verteenwoordigende-regering
Demokrasie is die vorm van regering waarin die vrye mens die regeerder is. -Aristotle
demokrasie-is-die-vorm-van-regering-waarin-die-vrye-mens-die-regeerder-is