Die demokrasie is 'n dodelike lawwigheid bekend as verteenwoordigende regering.


die-demokrasie-is-'n-dodelike-lawwigheid-bekend-as-verteenwoordigende-regering
benjamin disraelidiedemokrasieis'ndodelikelawwigheidbekendasverteenwoordigenderegeringdie demokrasiedemokrasie isis 'nn dodelikedodelike lawwigheidlawwigheid bekendbekend asas verteenwoordigendeverteenwoordigende regeringdie demokrasie isdemokrasie is 'nis 'n dodeliken dodelike lawwigheiddodelike lawwigheid bekendlawwigheid bekend asbekend as verteenwoordigendeas verteenwoordigende regeringdie demokrasie is 'ndemokrasie is 'n dodelikeis 'n dodelike lawwigheidn dodelike lawwigheid bekenddodelike lawwigheid bekend aslawwigheid bekend as verteenwoordigendebekend as verteenwoordigende regeringdie demokrasie is 'n dodelikedemokrasie is 'n dodelike lawwigheidis 'n dodelike lawwigheid bekendn dodelike lawwigheid bekend asdodelike lawwigheid bekend as verteenwoordigendelawwigheid bekend as verteenwoordigende regering

Demokrasie beteken regering deur die onopgeleide, terwyl aristokrasie regering deur die swak opgeleide beteken. -G.K. Chesterton
demokrasie-beteken-regering-deur-die-onopgeleide-terwyl-aristokrasie-regering-deur-die-swak-opgeleide-beteken
Die suiwer demokrasie is regering deur oorreding. -N.P. van Wyk Louw
die-suiwer-demokrasie-is-regering-deur-oorreding
Die demokrasie ontwikkel in 'n regering van bullebakke getemper deur koerantredakteurs. -Ralph Waldo Emerson
die-demokrasie-ontwikkel-in-'n-regering-van-bullebakke-getemper-deur-koerantredakteurs
Demokrasie beteken regering deur middel van gesprekvoering, maar dit is net doeltreffend as jy daarin kan slaag om mense te laat stilbly. -Clement Attlee
demokrasie-beteken-regering-deur-middel-van-gesprekvoering-maar-dit-is-net-doeltreffend-as-jy-daarin-kan-slaag-om-mense-te-laat-stilbly
Demokrasie is die vorm van regering waarin die vrye mens die regeerder is. -Aristotle
demokrasie-is-die-vorm-van-regering-waarin-die-vrye-mens-die-regeerder-is