Die demokrasie gee elke mens die reg om sy eie onderdrukker te wees.


die-demokrasie-gee-elke-mens-die-reg-om-sy-eie-onderdrukker-te-wees
harry emerson fosdickdiedemokrasiegeeelkemensdieregomsyeieonderdrukkerteweesdie demokrasiedemokrasie geegee elkeelke mensmens diedie regreg omom sysy eieeie onderdrukkeronderdrukker tete weesdie demokrasie geedemokrasie gee elkegee elke menselke mens diemens die regdie reg omreg om syom sy eiesy eie onderdrukkereie onderdrukker teonderdrukker te weesdie demokrasie gee elkedemokrasie gee elke mensgee elke mens dieelke mens die regmens die reg omdie reg om syreg om sy eieom sy eie onderdrukkersy eie onderdrukker teeie onderdrukker te weesdie demokrasie gee elke mensdemokrasie gee elke mens diegee elke mens die regelke mens die reg ommens die reg om sydie reg om sy eiereg om sy eie onderdrukkerom sy eie onderdrukker tesy eie onderdrukker te wees

Wat jy ook al in gebed vra, bid die mens vir 'n wonderwerk. Elke gebed word gereduseer tot dit:
wat-jy-ook-al-in-gebed-vra-bid-die-mens-vir-'n-wonderwerk-elke-gebed-word-gereduseer-tot-dit-grote-god-gee-assebleif-dat-twee-keer-twee-nie-vier-is
Die mens se kapasiteit vir geregtigheid maak demokrasie moontlik, maar sy neiging tot ongeregtigheid maak demokrasie noodsaaklik. -Reinhold Niebuhr
die-mens-se-kapasiteit-vir-geregtigheid-maak-demokrasie-moontlik-maar-sy-neiging-tot-ongeregtigheid-maak-demokrasie-noodsaaklik