Die demokraat is 'n jong konserwatief; die konserwatief is 'n ou demokraat. Die aristokraat is die demokraat wat al saad geskiet het.


die-demokraat-is-'n-jong-konserwatief-die-konserwatief-is-'n-demokraat-die-aristokraat-is-die-demokraat-wat-al-saad-geskiet-het
ralph waldo emersondiedemokraatis'njongkonserwatiefdiekonserwatiefdemokraataristokraatwatalsaadgeskiethetdie demokraatdemokraat isis 'nn jongjong konserwatiefdie konserwatiefkonserwatief isis 'nou demokraatdie aristokraataristokraat isis diedie demokraatdemokraat watwat alal saadsaad geskietgeskiet hetdie demokraat isdemokraat is 'nis 'n jongn jong konserwatiefdie konserwatief iskonserwatief is 'nis 'n oun ou demokraatdie aristokraat isaristokraat is dieis die demokraatdie demokraat watdemokraat wat alwat al saadal saad geskietsaad geskiet hetdie demokraat is 'ndemokraat is 'n jongis 'n jong konserwatiefdie konserwatief is 'nkonserwatief is 'n ouis 'n ou demokraatdie aristokraat is diearistokraat is die demokraatis die demokraat watdie demokraat wat aldemokraat wat al saadwat al saad geskietal saad geskiet hetdie demokraat is 'n jongdemokraat is 'n jong konserwatiefdie konserwatief is 'n oukonserwatief is 'n ou demokraatdie aristokraat is die demokraataristokraat is die demokraat watis die demokraat wat aldie demokraat wat al saaddemokraat wat al saad geskietwat al saad geskiet het

Tydens die ineenstorting van die beurs in 1929 het mense uit vensters gespring. In 1987 het hulle hul makelaars geskiet. -Unknown
tydens-die-ineenstorting-van-die-beurs-in-1929-het-mense-uit-vensters-gespring-in-1987-het-hulle-hul-makelaars-geskiet
Saai jou saad in die môre, gaan in die laatmiddag daarmee voort... -Die Bybel
saai-jou-saad-in-die-môre-gaan-in-die-laatmiddag-daarmee-voort
Die gevaarlikste struikelblok vir 'n jong skrywer is nie sy eerste werk nie, maar sy tweede. -Fliegende Blätter
die-gevaarlikste-struikelblok-vir-'n-jong-skrywer-is-nie-sy-eerste-werk-nie-maar-sy-tweede