Die brandweer was die enigste job waar ek nie gefire is nie.


die-brandweer-was-die-enigste-job-waar-ek-nie-gefire-is-nie
koos kombuisdiebrandweerwasdieenigstejobwaarekniegefireisniedie brandweerbrandweer waswas diedie enigsteenigste jobjob waarwaar ekek nienie gefiregefire isis niedie brandweer wasbrandweer was diewas die enigstedie enigste jobenigste job waarjob waar ekwaar ek nieek nie gefirenie gefire isgefire is niedie brandweer was diebrandweer was die enigstewas die enigste jobdie enigste job waarenigste job waar ekjob waar ek niewaar ek nie gefireek nie gefire isnie gefire is niedie brandweer was die enigstebrandweer was die enigste jobwas die enigste job waardie enigste job waar ekenigste job waar ek niejob waar ek nie gefirewaar ek nie gefire isek nie gefire is nie

Waar is die waarheid. Ja, waar is hy, dis waar. Maar waar is hy? -C.J. Langenhoven
waar-is-die-waarheid-ja-waar-is-hy-dis-waar-maar-waar-is-hy
Wat ek van Job die meeste bewonder is nie die geduld wat hy onder teëspoed betoon het nie, maar dié wat hom gekeer het dat hy sy drie vriende nie een vir een by die deur uitgeskop het nie. -C.J. Langenhoven
wat-ek-van-job-die-meeste-bewonder-is-nie-die-geduld-wat-hy-onder-teëspoed-betoon-het-nie-maar-dié-wat-hom-gekeer-het-dat-hy-sy-drie-vriende-nie-een
Regsgeleerdes is die enigste mense by wie onkundigheid van die wet nie strafbaar is nie. -Jeremy Bentham
regsgeleerdes-is-die-enigste-mense-by-wie-onkundigheid-van-die-wet-nie-strafbaar-is-nie
As jy geen stuk kennis het van die ambag waar jy 'n man voor huur nie, bekyk sy gereedskap. Hy sal nie in jou belang oppassender wees as in sy eie nie. -C.J. Langenhoven
as-jy-geen-stuk-kennis-het-van-die-ambag-waar-jy-'n-man-voor-huur-nie-bekyk-sy-gereedskap-hy-sal-nie-in-jou-belang-oppassender-wees-as-in-sy-eie-nie
Die enigste Afrikaner met wie die Engelssprekende kam saamwerk, is die een wat oogluikend en dikvellig al sy regte prysgee om Engelse
die-enigste-afrikaner-met-wie-die-engelssprekende-kam-saamwerk-is-die-een-wat-oogluikend-dikvellig-al-sy-regte-prysgee-om-engelse-oorgevoeligheid-nie