Die boumeester moet nie alleen teken nie, maar ook musiek verstaan.


die-boumeester-moet-nie-alleen-teken-nie-maar-ook-musiek-verstaan
vitruviusdieboumeestermoetniealleentekenniemaarookmusiekverstaandie boumeesterboumeester moetmoet nienie alleenalleen tekenteken niemaar ookook musiekmusiek verstaandie boumeester moetboumeester moet niemoet nie alleennie alleen tekenalleen teken niemaar ook musiekook musiek verstaandie boumeester moet nieboumeester moet nie alleenmoet nie alleen tekennie alleen teken niemaar ook musiek verstaandie boumeester moet nie alleenboumeester moet nie alleen tekenmoet nie alleen teken nie

'n Kritikus moet nie net die waarheid praat nie, hy moet dit ook verken.Iemand wat nie 'n groot beeldhouer of skilder is nie, kan nie 'n groot boumeester wees nie. Hy is dan slegs 'n bouer.As jy nie wil inhou nie moet jy naderhand uithou; en as jy nie kan aanhou met teëhou nie moet jy maar tevrede wees om op te hou met byhou.En vêrder die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.Here, maak my 'n instrument van U vrede. Waar daar haat is, laat my liefde saai; waar daar onreg is, vergifnis; waar daar twyfel is, geloof; waar daar wanhoop is, hoop; waar daar duisternis is, lig; waar daar droefheid is, blydskap. O Goddelike Meester, gee dat ek nie soseer sal soek om getroos te word nie as om te troos; om verstaan te word nie as om te verstaan; om bemin te word nie as om lief te hê. Want dit is deur te gee dat ons ontvang; dit is deur te vergewe dat ons vergewe word; en dit is deur te sterwe dat ons tot die Ewige Lewe gebore word.Drome is die ware vertolkers van ons neigings, maar kennis is nodig om hulle te vertolk en te verstaan.