Die beroep om boeke te skryf, laat perderesies na 'n soliede, stabiele besigheid lyk.


die-beroep-om-boeke-te-skryf-laat-perderesies-na-'n-soliede-stabiele-besigheid-lyk
john steinbeckdieberoepomboeketeskryflaatperderesiesna'nsoliedestabielebesigheidlykdie beroepberoep omom boekeboeke tete skryflaat perderesiesperderesies nana 'nn soliedestabiele besigheidbesigheid lykdie beroep omberoep om boekeom boeke teboeke te skryflaat perderesies naperderesies na 'nna 'n soliedestabiele besigheid lykdie beroep om boekeberoep om boeke teom boeke te skryflaat perderesies na 'nperderesies na 'n soliededie beroep om boeke teberoep om boeke te skryflaat perderesies na 'n soliede

Afrikaans word aangekla as vasgekeerde boelietaal; laat ons nou skryf om Afrikaans alles te laat uitsê, oopsing, volledig van terroris tot vryheidsvegter. -Jan Rabie
afrikaans-word-aangekla-as-vasgekeerde-boelietaal-laat-ons-nou-skryf-om-afrikaans-alles-te-laat-uitsê-oopsing-volledig-van-terroris-tot
Die besigheid van die staat is besigheid. -Calvin Coolidge
die-besigheid-van-die-staat-is-besigheid
'n Vrou wat skryf, pleeg twee sondes: sy vermeerder die aantal boeke en sy verminder die aantal vrouens. -Alphonse Karr
'n-vrou-wat-skryf-pleeg-twee-sondes-sy-vermeerder-die-aantal-boeke-sy-verminder-die-aantal-vrouens
Daar is drie spesies sterwelinge wat gaan wanner dit lyk of hulle kom en wat kom wanneer dit lyk of hulle gaan: diplomate, vroue en krappe. -John Hay
daar-is-drie-spesies-sterwelinge-wat-gaan-wanner-dit-lyk-of-hulle-kom-wat-kom-wanneer-dit-lyk-of-hulle-gaan-diplomate-vroue-krappe
Moenie vriendskap en besigheid meng nie- jy bederf albei. -C.J. Langenhoven
moenie-vriendskap-besigheid-meng-nie-jy-bederf-albei