Die Afrikaners moes apartheid probeer om uit te vind dat dit nie werk nie.


die-afrikaners-moes-apartheid-probeer-om-uit-te-vind-dat-dit-nie-werk-nie
piet cilliédieafrikanersmoesapartheidprobeeromuittevinddatditniewerkniedie afrikanersafrikaners moesmoes apartheidapartheid probeerprobeer omom uituit tete vindvind datdat ditdit nienie werkwerk niedie afrikaners moesafrikaners moes apartheidmoes apartheid probeerapartheid probeer omprobeer om uitom uit teuit te vindte vind datvind dat ditdat dit niedit nie werknie werk niedie afrikaners moes apartheidafrikaners moes apartheid probeermoes apartheid probeer omapartheid probeer om uitprobeer om uit teom uit te vinduit te vind datte vind dat ditvind dat dit niedat dit nie werkdit nie werk niedie afrikaners moes apartheid probeerafrikaners moes apartheid probeer ommoes apartheid probeer om uitapartheid probeer om uit teprobeer om uit te vindom uit te vind datuit te vind dat ditte vind dat dit nievind dat dit nie werkdat dit nie werk nie

'n Man wat sy toevlug tot 'n leuen moet neem, vind dikwels uit dat hy in 'n huis gaan skuil het wat nie 'n agterdeur het nie. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-sy-toevlug-tot-'n-leuen-moet-neem-vind-dikwels-uit-dat-hy-in-'n-huis-gaan-skuil-het-wat-nie-'n-agterdeur-het-nie
In Afrika gebeur dinge soms agterstevoor. Soos dat die son eers moes ondergaan oor die vasteland voordat hy opgekom het, en nie andersom nie. -Mathews Phosa
in-afrika-gebeur-dinge-soms-agterstevoor-soos-dat-die-eers-moes-ondergaan-oor-die-vasteland-voordat-hy-opgekom-het-nie-andersom-nie
As jy uit die werk van een skrywer neerskryf, is dit plagiaat, maar as jy baie werke raadpleeg, is dit navorsing. -Wilson Mizner
as-jy-uit-die-werk-van-een-skrywer-neerskryf-is-dit-plagiaat-maar-as-jy-baie-werke-raadpleeg-is-dit-navorsing
Ek hoop nie ons land dáár waar sommige Europese kulture aangeland het nie: dat elk van die gedagterigtings dink dat daar net uit sy uitgangspunt literatuur te make is. -P.G. du Plessis
ek-hoop-nie-ons-land-dáár-waar-sommige-europese-kulture-aangeland-het-nie-dat-elk-van-die-gedagterigtings-dink-dat-daar-net-uit-sy-uitgangspunt
Ek smeek U, Heer, om hulp dat ek behouDie wonderskat my toebedeel as kind:Dat ek, in wat ek op U wêreld vind,Weerkaatsing van U godlik skoon aanskou. -C. Louis Leipoldt
ek-smeek-u-heer-om-hulp-dat-ek-behoudie-wonderskat-my-toebedeel-as-kinddat-ek-in-wat-ek-op-u-wêreld-vindweerkaatsing-van-u-godlik-skoon-aanskou