Die Afrikaner het 'n neiging om simboolblind te wees. En 'n voorliefde om die verlede voort te sit.


die-afrikaner-het-'n-neiging-om-simboolblind-te-wees-en-'n-voorliefde-om-die-verlede-voort-te-sit
willem de klerkdieafrikanerhet'nneigingomsimboolblindteweesvoorliefdedieverledevoortsitdie afrikanerafrikaner hethet 'nn neigingneiging omom simboolblindsimboolblind tete weesen 'nn voorliefdevoorliefde omom diedie verledeverlede voortvoort tete sitdie afrikaner hetafrikaner het 'nhet 'n neigingn neiging omneiging om simboolblindom simboolblind tesimboolblind te weesen 'n voorliefden voorliefde omvoorliefde om dieom die verlededie verlede voortverlede voort tevoort te sitdie afrikaner het 'nafrikaner het 'n neiginghet 'n neiging omn neiging om simboolblindneiging om simboolblind teom simboolblind te weesen 'n voorliefde omn voorliefde om dievoorliefde om die verledeom die verlede voortdie verlede voort teverlede voort te sitdie afrikaner het 'n neigingafrikaner het 'n neiging omhet 'n neiging om simboolblindn neiging om simboolblind teneiging om simboolblind te weesen 'n voorliefde om dien voorliefde om die verledevoorliefde om die verlede voortom die verlede voort tedie verlede voort te sit

Jy weet die Afrikaner het gely. Maar dieselfde Afrikaner wat gely het, het oorgeneem en het vergeet hy het gely. Hy het net homself gesien. -Olga Sema
jy-weet-die-afrikaner-het-gely-maar-dieselfde-afrikaner-wat-gely-het-het-oorgeneem-het-vergeet-hy-het-gely-hy-het-net-homself-gesien
Daar trek 'n koeël, met spoed, met spoed;hy's nat van Afrikaner bloed,en smart die boodskap wat hy voer;hy kom uit Afrikaner-roer,hy kom uit Afrikaner-hart. -Jan F.E. Celliers
daar-trek-'n-koeël-met-spoed-met-spoedhy's-nat-van-afrikaner-bloed-smart-die-boodskap-wat-hy-voerhy-kom-uit-afrikaner-roerhy-kom-uit-afrikaner-hart
Saai jou saad in die môre, gaan in die laatmiddag daarmee voort... -Die Bybel
saai-jou-saad-in-die-môre-gaan-in-die-laatmiddag-daarmee-voort
Die vaarlandshart en grote geessal, tot die end ons leier wees - die rotsvas-staner,die vryheidsbaner,die Afrikaner! -Jan F.E. Celliers
die-vaarlandshart-grote-geessal-tot-die-end-ons-leier-wees-die-rotsvas-stanerdie-vryheidsbanerdie-afrikaner
Die mens se kapasiteit vir geregtigheid maak demokrasie moontlik, maar sy neiging tot ongeregtigheid maak demokrasie noodsaaklik. -Reinhold Niebuhr
die-mens-se-kapasiteit-vir-geregtigheid-maak-demokrasie-moontlik-maar-sy-neiging-tot-ongeregtigheid-maak-demokrasie-noodsaaklik