Demokrasie is goed: ek sê dit omdat ander regeringstelsels slegter is.


demokrasie-is-goed-ek-sê-dit-omdat-ander-regeringstelsels-slegter-is
jawaharlal nehrudemokrasieisgoedekditomdatanderregeringstelselsslegterisdemokrasie isis goedek sêsê ditdit omdatander regeringstelselsregeringstelsels slegterslegter isdemokrasie is goedek sê ditsê dit omdatdit omdat anderomdat ander regeringstelselsander regeringstelsels slegterregeringstelsels slegter isek sê dit omdatsê dit omdat anderdit omdat ander regeringstelselsomdat ander regeringstelsels slegterander regeringstelsels slegter isek sê dit omdat andersê dit omdat ander regeringstelselsdit omdat ander regeringstelsels slegteromdat ander regeringstelsels slegter is

Ons glo aan die vreemde profeet omdat al wat ons van hom weet goed is. Dit moet goed wees, want ons hoor dit van hom self. -C.J. Langenhoven
ons-glo-aan-die-vreemde-profeet-omdat-al-wat-ons-van-hom-weet-goed-is-dit-moet-goed-wees-want-ons-hoor-dit-van-hom-self
Behandel jou meerdere met beleefdheid omdat dit jou plig is; jou gelyke omdat dit jou plesier is; jou mindere omdat dit jou voorreg is. -C.J. Langenhoven
behandel-jou-meerdere-met-beleefdheid-omdat-dit-jou-plig-is-jou-gelyke-omdat-dit-jou-plesier-is-jou-mindere-omdat-dit-jou-voorreg-is
Demokrasie beteken nie ek is so goed soos jy nie, maar jy is so goed soos ek. -Harry Emerson Fosdick
demokrasie-beteken-nie-ek-is-so-goed-soos-jy-nie-maar-jy-is-so-goed-soos-ek
Dit is goed om jou in die stof te werp as jy 'n fout begaan het, maar dit is nie goed om daar te bly lê nie. -Francois-René de Chatneaubriand
dit-is-goed-om-jou-in-die-stof-te-werp-as-jy-'n-fout-begaan-het-maar-dit-is-nie-goed-om-daar-te-bly-lê-nie