Demokrasie. Die aanbidding van jakkalse deur domore.


demokrasie-die-aanbidding-van-jakkalse-deur-domore
h.l. menckendemokrasiedieaanbiddingvanjakkalsedeurdomoredie aanbiddingaanbidding vanvan jakkalsejakkalse deurdeur domoredie aanbidding vanaanbidding van jakkalsevan jakkalse deurjakkalse deur domoredie aanbidding van jakkalseaanbidding van jakkalse deurvan jakkalse deur domoredie aanbidding van jakkalse deuraanbidding van jakkalse deur domore

Die demokrasie ontwikkel in 'n regering van bullebakke getemper deur koerantredakteurs. -Ralph Waldo Emerson
die-demokrasie-ontwikkel-in-'n-regering-van-bullebakke-getemper-deur-koerantredakteurs
Demokrasie beteken regering deur middel van gesprekvoering, maar dit is net doeltreffend as jy daarin kan slaag om mense te laat stilbly. -Clement Attlee
demokrasie-beteken-regering-deur-middel-van-gesprekvoering-maar-dit-is-net-doeltreffend-as-jy-daarin-kan-slaag-om-mense-te-laat-stilbly
Demokrasie beteken regering deur die onopgeleide, terwyl aristokrasie regering deur die swak opgeleide beteken. -G.K. Chesterton
demokrasie-beteken-regering-deur-die-onopgeleide-terwyl-aristokrasie-regering-deur-die-swak-opgeleide-beteken
Die suiwer demokrasie is regering deur oorreding. -N.P. van Wyk Louw
die-suiwer-demokrasie-is-regering-deur-oorreding