...dat hy wat teen die onsterflikes veg, nie baie lank leef nie...


dat-hy-wat-teen-die-onsterflikes-veg-nie-baie-lank-leef-nie
homerusdathywatteendieonsterflikesvegniebaielankleefniedat hyhy watwat teenteen diedie onsterflikesonsterflikes vegnie baiebaie lanklank leefleef niedat hy wathy wat teenwat teen dieteen die onsterflikesdie onsterflikes vegnie baie lankbaie lank leeflank leef niedat hy wat teenhy wat teen diewat teen die onsterflikesteen die onsterflikes vegnie baie lank leefbaie lank leef niedat hy wat teen diehy wat teen die onsterflikeswat teen die onsterflikes vegnie baie lank leef nie

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Die wat hy nie wegja nie loop weg. -C.J. Langenhoven
'n-presiese-baas-hou-nie-nalatige-knegte-lank-nie-die-wat-hy-nie-wegja-nie-loop-weg
Regerings hou so lank soos die onderbelaste hulself kan verdedig teen die oorbelaste. -Bernard Berenson
regerings-hou-so-lank-soos-die-onderbelaste-hulself-kan-verdedig-teen-die-oorbelaste
Die Walliesers en die Afrikaners het baie gemeen - albei leef te na aan die Engelse en te ver van God. -Paul Moorcraft
die-walliesers-die-afrikaners-het-baie-gemeen-albei-leef-te-na-aan-die-engelse-te-ver-van-god
Geen dag is lank vir iemand wat werk nie. -Seneca
geen-dag-is-lank-vir-iemand-wat-werk-nie