...dat hy wat teen die onsterflikes veg, nie baie lank leef nie...


dat-hy-wat-teen-die-onsterflikes-veg-nie-baie-lank-leef-nie
homerusdathywatteendieonsterflikesvegniebaielankleefniedat hyhy watwat teenteen diedie onsterflikesonsterflikes vegnie baiebaie lanklank leefleef niedat hy wathy wat teenwat teen dieteen die onsterflikesdie onsterflikes vegnie baie lankbaie lank leeflank leef niedat hy wat teenhy wat teen diewat teen die onsterflikesteen die onsterflikes vegnie baie lank leefbaie lank leef niedat hy wat teen diehy wat teen die onsterflikeswat teen die onsterflikes vegnie baie lank leef nie

Hulle mag veg soos hulle wil teen ongediertes en barbaarse inboorlinge, maar hulle moenie onafhanklike gemeenskappe stig nie, en bo alles, durf hulle nie na die oseaan kyk nie, sodat dit hulle nie sou beweeg, soos dit ons (die Engelse) beweeg het, tot gedagtes van vryheid en kultuur, van handel en reis nie, en wie weet, 'n toekomste periode van hul demoralisasie, tot gedagtes van 'n 'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Die wat hy nie wegja nie loop weg.Regerings hou so lank soos die onderbelaste hulself kan verdedig teen die oorbelaste.Die Walliesers en die Afrikaners het baie gemeen - albei leef te na aan die Engelse en te ver van God.Geen dag is lank vir iemand wat werk nie.As digter skryf ek 'n taal wat, gesien in die lig van wat alles aangespreek moet word, nie meer saak maak nie, binne 'n letterkunde waarvan die dak afgewaai het. Dit pla nie...Die wind is baie beter as die verstikkende noutes van die literêre politiek se gange. As joernalis kon ek uiteindelik net 'n oor vind in Engels, en die Afrikaanse deel van die nuwe, verfoeide SAUK. Buite die ghetto wat Afrikaans vir baie is, het jy met blydskap gespreksgenote gekry waarvan baie Afrikaans praat, waar ander weer 'n ma of Afrikaanse oupa het. As Suid-Afrikaner het ek vir die eerste keer vry gevoel om nou 'n eerbare bedeling vir myself en my gesin te begin.