Dankie, ou Master, vir die twee kinders wat hiernatoe gekom het.


dankie-master-vir-die-twee-kinders-wat-hiernatoe-gekom-het
m.e. rothmanndankiemastervirdietweekinderswathiernatoegekomhetou mastervir diedie tweetwee kinderskinders watwat hiernatoehiernatoe gekomgekom hetvir die tweedie twee kinderstwee kinders watkinders wat hiernatoewat hiernatoe gekomhiernatoe gekom hetvir die twee kindersdie twee kinders wattwee kinders wat hiernatoekinders wat hiernatoe gekomwat hiernatoe gekom hetvir die twee kinders watdie twee kinders wat hiernatoetwee kinders wat hiernatoe gekomkinders wat hiernatoe gekom het

Beskawing staan op twee bene.Die een heet Dankie en die ander Ekskuus.En aan die manier waarop 'n volk(en 'n individu)
beskawing-staan-op-twee-benedie-een-heet-dankie-die-ander-ekskuusen-aan-die-manier-waarop-'n-volk-'n-individu-dankie-ekskuus-sêkan-sy
Deur twee dinge is my lewe vir my leefbaar gemaak; die liefde wat ek gegee het, en die liefde wat ek gekry het. -C.J. Langenhoven
deur-twee-dinge-is-my-lewe-vir-my-leefbaar-gemaak-die-liefde-wat-ek-gegee-het-die-liefde-wat-ek-gekry-het
Wat jy ook al in gebed vra, bid die mens vir 'n wonderwerk. Elke gebed word gereduseer tot dit:
wat-jy-ook-al-in-gebed-vra-bid-die-mens-vir-'n-wonderwerk-elke-gebed-word-gereduseer-tot-dit-grote-god-gee-assebleif-dat-twee-keer-twee-nie-vier-is
Daar mag halwe eiers wees wat beter is as leë doppe: maar die halwe eiers wat na my koers toe gekom het, was nog altyd vrot. -C.J. Langenhoven
daar-mag-halwe-eiers-wees-wat-beter-is-as-ë-doppe-maar-die-halwe-eiers-wat-na-my-koers-toe-gekom-het-was-nog-altyd-vrot