Daardie mense my vriende? Hulle is nie my vriende nie! Hulle is my gereedskap en as ek met hulle klaar is, gooi ek hulle weg!


daardie-mense-my-vriende-hulle-is-nie-my-vriende-nie-hulle-is-my-gereedskap-as-ek-met-hulle-klaar-is-gooi-ek-hulle-weg
cecil john rhodesdaardiemensemyvriendehulleisnievriendeniegereedskapasekmethulleklaarisgooiwegdaardie mensemense mymy vriendehulle isis nienie mymy vriendevriende niehulle isis mymy gereedskapgereedskap enen asas ekek metmet hullehulle klaarklaar isgooi ekek hullehulle wegdaardie mense mymense my vriendehulle is nieis nie mynie my vriendemy vriende niehulle is myis my gereedskapmy gereedskap engereedskap en asen as ekas ek metek met hullemet hulle klaarhulle klaar isgooi ek hulleek hulle wegdaardie mense my vriendehulle is nie myis nie my vriendenie my vriende niehulle is my gereedskapis my gereedskap enmy gereedskap en asgereedskap en as eken as ek metas ek met hulleek met hulle klaarmet hulle klaar isgooi ek hulle weghulle is nie my vriendeis nie my vriende niehulle is my gereedskap enis my gereedskap en asmy gereedskap en as ekgereedskap en as ek meten as ek met hulleas ek met hulle klaarek met hulle klaar is

As twee vriende eenmaal getwis het, kan hulle afmaak maar die vorige vriendskap kry hulle nooit weer terug nie. Buiten wanneer hulle met mekaar getroud is. -C.J. Langenhoven
as-twee-vriende-eenmaal-getwis-het-kan-hulle-afmaak-maar-die-vorige-vriendskap-kry-hulle-nooit-weer-terug-nie-buiten-wanneer-hulle-met-mekaar-getroud
Moenie wat heilig is, vir die honde gooi nie: hulle sal omspring en julle verskeur; en moenie julle pêrels voor die varke gooi nie: hulle sal dit met hulle pote vertrap. -Die Bybel
moenie-wat-heilig-is-vir-die-honde-gooi-nie-hulle-sal-omspring-julle-verskeur-moenie-julle-pêrels-voor-die-varke-gooi-nie-hulle-sal-dit-met-hulle
Vir mense om gelukkig te wees in hulle werk, is hierdie drie dinge nodig: hulle moet geskik wees daarvoor, hulle moet nie te veel daarvan doen nie, en hulle moet 'n gevoel van sukses in die werk hê. -John Ruskin
vir-mense-om-gelukkig-te-wees-in-hulle-werk-is-hierdie-drie-dinge-nodig-hulle-moet-geskik-wees-daarvoor-hulle-moet-nie-te-veel-daarvan-doen-nie-hulle
Baie mense verbeel hulle hulle is dierevriende omdat hulle 'n gevange voël versorg. -Fliegende Blätter
baie-mense-verbeel-hulle-hulle-is-dierevriende-omdat-hulle-'n-gevange-voël-versorg