Daar is een goeie ding wat 'n slaaf soms koop wat vir sy baas te duur is. Die goeie ding is rus en die prys is arbeid.


daar-is-een-goeie-ding-wat-'n-slaaf-soms-koop-wat-vir-sy-baas-te-duur-is-die-goeie-ding-is-rus-die-prys-is-arbeid
c.j. langenhovendaariseengoeiedingwat'nslaafsomskoopvirsybaasteduurisdierusdieprysarbeiddaar isis eeneen goeiegoeie dingding watwat 'nn slaafslaaf somssoms koopkoop watwat virvir sysy baasbaas tete duurduur isdie goeiegoeie dingding isis rusrus enen diedie prysprys isis arbeiddaar is eenis een goeieeen goeie dinggoeie ding watding wat 'nwat 'n slaafn slaaf somsslaaf soms koopsoms koop watkoop wat virwat vir syvir sy baassy baas tebaas te duurte duur isdie goeie dinggoeie ding isding is rusis rus enrus en dieen die prysdie prys isprys is arbeiddaar is een goeieis een goeie dingeen goeie ding watgoeie ding wat 'nding wat 'n slaafwat 'n slaaf somsn slaaf soms koopslaaf soms koop watsoms koop wat virkoop wat vir sywat vir sy baasvir sy baas tesy baas te duurbaas te duur isdie goeie ding isgoeie ding is rusding is rus enis rus en dierus en die prysen die prys isdie prys is arbeiddaar is een goeie dingis een goeie ding wateen goeie ding wat 'ngoeie ding wat 'n slaafding wat 'n slaaf somswat 'n slaaf soms koopn slaaf soms koop watslaaf soms koop wat virsoms koop wat vir sykoop wat vir sy baaswat vir sy baas tevir sy baas te duursy baas te duur isdie goeie ding is rusgoeie ding is rus ending is rus en dieis rus en die prysrus en die prys isen die prys is arbeid

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie. -C.J. Langenhoven
die-vriendskap-wat-jy-moet-koop-is-'n-duur-artikel-jy-sal-nie-weer-jou-prys-kry-as-jy-dit-van-die-hand-wil-sit-nie
Daar is net één ding wat erger is as onreg, dit is reg sonder 'n swaard in die hand. As reg nie mag is nie, is dit 'n kwaad. -Oscar Wilde
daar-is-net-één-ding-wat-erger-is-as-onreg-dit-is-reg-sonder-'n-swaard-in-die-hand-as-reg-nie-mag-is-nie-is-dit-'n-kwaad
Nog 'n goeie ding oor armoede is dat jou kinders jou nie op 70 wetlik kranksinnig sal laat verklaar om beheer oor jou boedel te verkry nie. -Woody Allen
nog-'n-goeie-ding-oor-armoede-is-dat-jou-kinders-jou-nie-op-70-wetlik-kranksinnig-sal-laat-verklaar-om-beheer-oor-jou-boedel-te-verkry-nie
Elke oomblik sterf daar 'n ding, 'n persoon wat 'n mens nooit weer sal sien nie. Die lewe is 'n reeks sterftes. -Francois-René de Chatneaubriand
elke-oomblik-sterf-daar-'n-ding-'n-persoon-wat-'n-mens-nooit-weer-sal-nie-die-lewe-is-'n-reeks-sterftes
Die enigste ding slegter as om na 'n vrot rolprent te kyk, is om in een te speel. -Elvis Presley
die-enigste-ding-slegter-as-om-na-'n-vrot-rolprent-te-kyk-is-om-in-een-te-speel