Daar het 'n doringboompievlak by die pad gestaan,waar lange ossespannemet sware vragte gaan.


daar-het-'n-doringboompievlak-by-die-pad-gestaanwaar-lange-ossespannemet-sware-vragte-gaan
totiusdaarhet'ndoringboompievlakbydiepadgestaanwaarlangeossespannemetswarevragtegaandaar hethet 'nn doringboompievlakdoringboompievlak byby diedie padlange ossespannemetossespannemet swaresware vragtevragte gaandaar het 'nhet 'n doringboompievlakn doringboompievlak bydoringboompievlak by dieby die padlange ossespannemet swareossespannemet sware vragtesware vragte gaandaar het 'n doringboompievlakhet 'n doringboompievlak byn doringboompievlak by diedoringboompievlak by die padlange ossespannemet sware vragteossespannemet sware vragte gaandaar het 'n doringboompievlak byhet 'n doringboompievlak by dien doringboompievlak by die padlange ossespannemet sware vragte gaan

Christopher Columbus was die eerste sosialis. Hy het nie geweet waarheen hy op pad was nie. Toe hy daar kom, het hy geignoreer waar hy was en dit met ander se geld gedoen. -Winston Churchill
christopher-columbus-was-die-eerste-sosialis-hy-het-nie-geweet-waarheen-hy-op-pad-was-nie-toe-hy-daar-kom-het-hy-geignoreer-waar-hy-was-dit-met
Ek hoop nie ons land dáár waar sommige Europese kulture aangeland het nie: dat elk van die gedagterigtings dink dat daar net uit sy uitgangspunt literatuur te make is. -P.G. du Plessis
ek-hoop-nie-ons-land-dáár-waar-sommige-europese-kulture-aangeland-het-nie-dat-elk-van-die-gedagterigtings-dink-dat-daar-net-uit-sy-uitgangspunt
Sonder net daardie één soort rusies waar weerskante gelyk het, sou daar vrede op aarde wees. -C.J. Langenhoven
sonder-net-daardie-één-soort-rusies-waar-weerskante-gelyk-het-sou-daar-vrede-op-aarde-wees
Die gedienstige engel het gekom in 'n huis waar daar liefde was, en met 'n glimlag omgedraai, en gesê: My diens is hier oorbodig. -C.J. Langenhoven
die-gedienstige-engel-het-gekom-in-'n-huis-waar-daar-liefde-was-met-'n-glimlag-omgedraai-gesê-my-diens-is-hier-oorbodig
Waar is die waarheid. Ja, waar is hy, dis waar. Maar waar is hy? -C.J. Langenhoven
waar-is-die-waarheid-ja-waar-is-hy-dis-waar-maar-waar-is-hy