daar blyk geen stiltete weesin 'n bottel barbiturateof 'n flesvol as


daar-blyk-geen-stiltete-weesin-'n-bottel-barbiturateof-'n-flesvol-as
joan hambridgedaarblykgeenstilteteweesin'nbottelbarbiturateofflesvolasdaar blykblyk geengeen stiltetestiltete weesinweesin 'nn bottelbottel barbiturateofbarbiturateof 'nn flesvolflesvol asdaar blyk geenblyk geen stiltetegeen stiltete weesinstiltete weesin 'nweesin 'n botteln bottel barbiturateofbottel barbiturateof 'nbarbiturateof 'n flesvoln flesvol asdaar blyk geen stilteteblyk geen stiltete weesingeen stiltete weesin 'nstiltete weesin 'n bottelweesin 'n bottel barbiturateofn bottel barbiturateof 'nbottel barbiturateof 'n flesvolbarbiturateof 'n flesvol asdaar blyk geen stiltete weesinblyk geen stiltete weesin 'ngeen stiltete weesin 'n bottelstiltete weesin 'n bottel barbiturateofweesin 'n bottel barbiturateof 'nn bottel barbiturateof 'n flesvolbottel barbiturateof 'n flesvol as

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns nie. -C.J. Langenhoven
daar-is-geen-kuns-by-sukkel-geen-sukkel-by-kuns-nie
Hoe min mense sou te veel drink as die hoofpyn in die prop was in plaas van in die boom van die bottel. -C.J. Langenhoven
hoe-min-mense-sou-te-veel-drink-as-die-hoofpyn-in-die-prop-was-in-plaas-van-in-die-boom-van-die-bottel
Daar is geen vinniger en fermer vriendskappe as die tussen mense wat lief is vir dieselfde boeke nie. -Irving Stone
daar-is-geen-vinniger-fermer-vriendskappe-as-die-tussen-mense-wat-lief-is-vir-dieselfde-boeke-nie
Daar is geen wonderliker daad van individuele vryheid as om te sit en die wêreld uit te dink voor 'n tikmasjien nie. -Gabriel Garcia Márquez
daar-is-geen-wonderliker-daad-van-individuele-vryheid-as-om-te-sit-die-wêreld-uit-te-dink-voor-'n-tikmasjien-nie
Gevatheid is altyd welkom en wis alle onderskeid tussen mense uit. Geen waardigheid, geen geleerdheid, geen sterk karakter kan staande bly teen gevatheid nie. -Ralph Waldo Emerson
gevatheid-is-altyd-welkom-wis-alle-onderskeid-tussen-mense-uit-geen-waardigheid-geen-geleerdheid-geen-sterk-karakter-kan-staande-bly-teen-gevatheid