Boeke is die heiligdom waar die heiliges is - of veronderstel is om te wees.


boeke-is-die-heiligdom-waar-die-heiliges-is-of-veronderstel-is-om-te-wees
sir francis baconboekeisdieheiligdomwaarheiligesofveronderstelomteweesboeke isis diedie heiligdomheiligdom waarwaar diedie heiligesheiliges isisveronderstel isis omom tete weesboeke is dieis die heiligdomdie heiligdom waarheiligdom waar diewaar die heiligesdie heiliges isheiliges isveronderstel is omis om teom te weesboeke is die heiligdomis die heiligdom waardie heiligdom waar dieheiligdom waar die heiligeswaar die heiliges isdie heiliges isveronderstel is om teis om te weesboeke is die heiligdom waaris die heiligdom waar diedie heiligdom waar die heiligesheiligdom waar die heiliges iswaar die heiliges isveronderstel is om te wees

Waar is die waarheid. Ja, waar is hy, dis waar. Maar waar is hy? -C.J. Langenhoven
waar-is-die-waarheid-ja-waar-is-hy-dis-waar-maar-waar-is-hy
Wanneer ek dood is, hoop ek dit sal so wees: hoe sondig hy ook al was, sy boeke word gelees. -Hilaire Belloc
wanneer-ek-dood-is-hoop-ek-dit-sal-so-wees-hoe-sondig-hy-ook-al-was-sy-boeke-word-gelees
Geen mens kan sonder vriende wees as hy God en die kameraadskap van boeke het nie. -Elizabeth Barrett Browning
geen-mens-kan-sonder-vriende-wees-as-hy-god-die-kameraadskap-van-boeke-het-nie
Sonder net daardie één soort rusies waar weerskante gelyk het, sou daar vrede op aarde wees. -C.J. Langenhoven
sonder-net-daardie-één-soort-rusies-waar-weerskante-gelyk-het-sou-daar-vrede-op-aarde-wees