Bly spaarsaam opdat jy die vermoë mag behou om vrygewend te bly.


bly-spaarsaam-opdat-jy-die-vermoë-mag-behou-om-vrygewend-te-bly
c.j. langenhovenblyspaarsaamopdatjydievermomagbehouomvrygewendteblybly spaarsaamspaarsaam opdatopdat jyjy diedie vermoëvermoë magmag behoubehou omom vrygewendvrygewend tete blybly spaarsaam opdatspaarsaam opdat jyopdat jy diejy die vermoëdie vermoë magvermoë mag behoumag behou ombehou om vrygewendom vrygewend tevrygewend te blybly spaarsaam opdat jyspaarsaam opdat jy dieopdat jy die vermoëjy die vermoë magdie vermoë mag behouvermoë mag behou ommag behou om vrygewendbehou om vrygewend teom vrygewend te blybly spaarsaam opdat jy diespaarsaam opdat jy die vermoëopdat jy die vermoë magjy die vermoë mag behoudie vermoë mag behou omvermoë mag behou om vrygewendmag behou om vrygewend tebehou om vrygewend te bly

Wie die wind bly dophou, saai nie, wie na die wolke bly kyk, oes nie. -Die Bybel
wie-die-wind-bly-dophou-saai-nie-wie-na-die-wolke-bly-kyk-oes-nie
Ek bly by my eerste mening, want ek is nou maar eenmaal 'n filosoof. -Voltaire
ek-bly-by-my-eerste-mening-want-ek-is-nou-maar-eenmaal-'n-filosoof
Help jou swakke mededinger op die bene bly. As hy tot niet gaan, kom daar straks 'n sterke in sy plek. -C.J. Langenhoven
help-jou-swakke-mededinger-op-die-bene-bly-as-hy-tot-niet-gaan-kom-daar-straks-'n-sterke-in-sy-plek
Alleen die noodsaak om aan die lewe te bly, dwing 'n mens om handearbeid te doen. -Saint Thomas Aquinas
alleen-die-noodsaak-om-aan-die-lewe-te-bly-dwing-'n-mens-om-handearbeid-te-doen
As 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een; maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. -Die Bybel
as-'n-koringkorrel-nie-in-die-grond-val-sterwe-nie-bly-hy-net-een-maar-as-hy-sterwe-bring-hy-'n-groot-oes-in