Bier word deur die mens gemaak, wyn deur God.


bier-word-deur-die-mens-gemaak-wyn-deur-god
martin lutherbierworddeurdiemensgemaakwyngodbier wordword deurdeur diedie mensmens gemaakwyn deurdeur godbier word deurword deur diedeur die mensdie mens gemaakwyn deur godbier word deur dieword deur die mensdeur die mens gemaakbier word deur die mensword deur die mens gemaak

'n Arm mens word selfs deur sy buurman verstoot; 'n ryk man het baie vriende. -Die Bybel
'n-arm-mens-word-selfs-deur-sy-buurman-verstoot-'n-ryk-man-het-baie-vriende
Om God te dien is goed vir die mens. Maar die gebed word as 'n makliker soort diens beskou en word dus meer gekies. -Benjamin Franklin
om-god-te-dien-is-goed-vir-die-mens-maar-die-gebed-word-as-'n-makliker-soort-diens-beskou-word-dus-meer-gekies